Liên kết Website

Những khúc tình ca


Video xây dựng NTM


Giới thiệu chung

Giới thiệu về huyện Mê Linh

Ngày đăng: 01/11/2013 | Lượt xem: 0

Mê Linh là huyện nằm ở phía Bắc của thành phố Hà Nội. Huyện có diện tích đất tự nhiên 14.251 ha, dân số xấp xỉ 193.727 người, có 16 xã và 2 thị trấn. Huyện đang trong quá trình công nghiệp hoá, đô thị hoá nhanh. Mê Linh cũng là huyện đầu tiên được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt định hướng chung quy hoạch đô thị Mê Linh đến năm 2020 (tại Quyết định số 208/2004/QĐ-TTg ngày 13/12/2004). Đây là điều kiện cơ bản để huyện Mê Linh phát triển kinh tế - xã hội.
 Theo điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội được Thủ Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1259/QĐ-TTg ngày 26/7/2011: Đối với huyện Mê Linh: Khu vực đô thị và công nghiệp cơ bản được giữ nguyên theo Quy hoạch cũ, diện tích có phần thu hẹp hơn; Phần còn lại là khu vực nông nghiệp nông thôn kỹ thuật cao và du lịch sinh thái, vành đai xanh.
 Trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân trong huyện đã nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tốc độ phát triển kinh tế hàng năm tăng 20,8%, trong đó: Công nghiệp - xây dựng tăng 25,1%/năm, dịch vụ tăng trên 15,6%/năm, nông nghiệp tăng 1,7%/năm. Cơ cấu các ngành kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng công nghiệp - xây dựng - nông nghiệp - dịch vụ. Công tác xây dựng cơ bản được quan tâm đầu tư, nhiều công trình quan trọng được xây dựng và đưa vào sử dụng đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, đặc biệt là các công trình dân sinh bức xúc. Thu ngân sách tăng cao (bình quân tăng 42,9%/năm). Chi ngân sách tăng bình quân mỗi năm 33%, trong đó thực hiện chi ngân sách tiết kiệm, ưu tiên chi đầu tư phát triển, có trọng tâm, trọng điểm, đúng chương trình mục tiêu. Huyện đã thu hút được 339 dự án, tổng diện tích đất được phê duyệt là 2.334 ha, tổng vốn đầu tư đăng ký đạt trên 39 nghìn tỷ đồng, trên 363 triệu USD. Đến nay, huyện đã thu hồi được 627 ha đất, giao cho 203 dự án, hầu hết các dự án được giao đất đã đi vào sản xuất.
Công tác quy hoạch: UBND huyện đã hoàn thiện báo cáo đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện; lập quy hoạch nghĩa trang trên toàn bộ các xã; thực hiện quy hoạch 2 thị trấn Quang Minh, Chi Đông tỷ lệ 1/2000; đang triển khai thực hiện: Quy hoạch chi tiết thủy lợi huyện Mê Linh giai đoạn 2010 đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; Quy hoạch phát triển giáo dục - đào tạo trên địa bàn huyện Mê Linh giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020; Quy hoạch, tôn tạo, trùng tu di tích lịch sử văn hoá huyện Mê Linh đến năm 2015; Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011- 2020 và kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011 - 2015 của huyện Mê Linh; Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Mê Linh đến năm 2020 tầm nhìn 2030; Quy hoạch vùng trồng hoa, cây cảnh, quy hoạch thương mại;
Công tác quản lý đất bãi, xử lý các lò gạch hoạt động trái phép tại các xã ven sông Hồng được chỉ đạo quyết liệt, lập lại kỷ cương trong quản lý đất đai trên địa bàn. UBND huyện vừa ban hành Quyết định về việc phân công 3 Tổ công tác do 3 đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện làm Tổ trưởng để kiểm tra, chỉ đạo các cơ sở thực hiện việc quản lý sử dụng đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn.
Về xây dựng nông thôn mới: Ngoài xã điểm Liên Mạc đã được thành phố phê duyệt, UBND huyện đang chỉ đạo 15 xã còn lại xây dựng đề án, hiện các xã đang thuê tư vấn lập đề án. Đối với xã điểm Liên Mạc: Ngân sách thành phố đã cấp 14.400 triệu đồng (số vốn từ ngân sách thành phố theo Đề án là: 35,3 tỷ đồng); Ngân sách huyện phân bổ 19.630 triệu đồng. Đến hết tháng 7/2011 đã hoàn thành lập, thẩm định và phê duyệt được 13 dự án với tổng mức đầu tư được phê duyệt là 89.850 triệu đồng
Lĩnh vực văn hoá – xã hội được huyện quan tâm, đầu tư. Các trường học được đầu tư xây dựng theo hướng kiên cố hoá, xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia; chất lượng giáo dục mũi nhọn và giáo dục toàn diện có tiến bộ. Công tác y tế, chăm sóc sức khoẻ nhân dân, chất lượng khám chữa bệnh được nâng cao (có 15 Trạm xá xã, thị trấn đạt chuẩn Quốc gia). Thực hiện tốt các chính sách xã hội, giải quyết việc làm, xóa đói, giảm nghèo:Bình quân hàng năm giải quyết việc làm cho 2.000 lao động; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hàng năm 1,27%. Toàn huyện đã xây dựng được được 499 nhà Đại đoàn kết và nhà cho hộ nghèo, sửa chữa và xây mới 175 nhà tình nghĩa với kinh phí trên 6,1 tỷ đồng.  Hệ thống các thiết chế văn hoá từ huyện đến cơ sở từng bước được quan tâm đầu tư. Năm 2010, 80% gia đình đạt tiêu chuẩn Gia đình văn hoá, tăng 7% so với năm 2005; số làng, tổ dân số văn hoá ước đạt 67%, tăng 16% so với năm 2005. 
ng tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được quan tâm, chỉ đạo. Tỷ lệ giải quyết đơn thư của công dân cấp huyện và cấp xã đạt trên 80%. Các vụ việc phức tạp, đông người đã được xử lý kịp thời vì vậy không tạo thành các "điểm nóng". An ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, an ninh nông thôn cơ bản ổn định.
Để phát triển kinh tế - xã hội của huyện trong những năm tới, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IX (nhiệm kỳ 2010 – 2015) đã thông qua 5 nhiệm vụ trọng tâm và 2 khâu đột phá:
- 5 nhiệm vụ trọng tâm: Quan tâm đầu tư phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá tập trung, có giá trị kinh tế cao; Thực hiện tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch; quản lý tài nguyên - môi trường và trật tự xây dựng; Giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện; Đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Tập trung chỉ đạo đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp uỷ; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng, đổi mới phương pháp, nâng cao năng lực, hiệu lực quản lý, điều hành của chính quyền và chất lượng, hiệu quả hoạt động của MTTQ và các đoàn thể.
- 2 khâu đột phá: Tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, ưu tiên đầu tư phát triển giao thông nông thôn và hạ tầng khung; Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ;
  Các giải pháp chủ yếu để thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm và các khâu đột phá, đó là:
- Tập trung các biện pháp để đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế;
- Phát triển văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; khơi dậy và phát triển mạnh văn hoá truyền thống, thực hiện tốt phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá; phát triển thể dục, thể thao; thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền;
- Quan tâm ưu tiên phát triển giáo dục - đào tạo, y tế;
- Quan tâm thực hiện các chính sách xã hội, giải quyết việc làm, giảm nghèo;
- Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, quan tâm củng cố quân sự - quốc phòng; đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động các ngành tư pháp;
 Với truyền thống đoàn kết, thống nhất, với phương châm “Đổi mới và trách nhiệm”, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Mê Linh quyết tâm phấn đấu, hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội đề ra. 

Số lượng truy cập

  • Đang truy cập : 60
  • Tổng lượng truy cập: 10.892.247

Thông tin thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh
Hải Phòng
Nha Trang
Pleiku

ảnh đẹp Mê Linh