Những khúc tình ca


Video xây dựng NTM


Hệ thống văn bản

 • UBND huyện Mê Linh phê duyệt quy hoạch sản xuất nông nghiệp xã Kim Hoa giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2030

  Ngày đăng: 11:28 23/07/2018 | Lượt xem: 61

  Nhằm xây dựng vùng sản xuất nông nghiệp trên cơ sở xác định quan điểm, phương hướng và mục tiêu phát triển; thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội chung của thành phố, phát triển nông nghiệp bền vững theo hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa; ngày 13/6/2018, UBND huyện Mê Linh đã ban hành Quyết định số 1174/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch sản xuất nông nghiệp xã Kim Hoa giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2030.  

  Xem chi tiết
 • UBND huyện Mê Linh phê duyệt quy hoạch sản xuất nông nghiệp xã Chu Phan giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2030

  Ngày đăng: 11:25 23/07/2018 | Lượt xem: 33

  Nhằm xây dựng vùng sản xuất nông nghiệp trên cơ sở xác định quan điểm, phương hướng và mục tiêu phát triển; thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội chung của thành phố, phát triển nông nghiệp bền vững theo hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa; ngày 13/6/2018, UBND huyện Mê Linh đã ban hành Quyết định số 1174/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch sản xuất nông nghiệp xã Chu Phan giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2030.  

  Xem chi tiết
 • UBND huyện Mê Linh phê duyệt quy hoạch sản xuất nông nghiệp xã Tráng Việt giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2030

  Ngày đăng: 11:23 23/07/2018 | Lượt xem: 57

  Nhằm xây dựng vùng sản xuất nông nghiệp trên cơ sở xác định quan điểm, phương hướng và mục tiêu phát triển; thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội chung của thành phố, phát triển nông nghiệp bền vững theo hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa; ngày 13/6/2018, UBND huyện Mê Linh đã ban hành Quyết định số 1173/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch sản xuất nông nghiệp xã Tráng Việt giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2030.  

  Xem chi tiết
 • UBND huyện Mê Linh phê duyệt quy hoạch sản xuất nông nghiệp xã Tiến Thịnh giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2030

  Ngày đăng: 11:20 23/07/2018 | Lượt xem: 42

  Nhằm xây dựng vùng sản xuất nông nghiệp trên cơ sở xác định quan điểm, phương hướng và mục tiêu phát triển; thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội chung của thành phố, phát triển nông nghiệp bền vững theo hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa; ngày 13/6/2018, UBND huyện Mê Linh đã ban hành Quyết định số 1172/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch sản xuất nông nghiệp xã Tiến Thịnh giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2030.  

  Xem chi tiết
 • UBND huyện Mê Linh phê duyệt quy hoạch sản xuất nông nghiệp xã Tam Đồng giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2030

  Ngày đăng: 11:13 23/07/2018 | Lượt xem: 47

  Nhằm xây dựng vùng sản xuất nông nghiệp trên cơ sở xác định quan điểm, phương hướng và mục tiêu phát triển; thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội chung của thành phố, phát triển nông nghiệp bền vững theo hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa; ngày 13/6/2018, UBND huyện Mê Linh đã ban hành Quyết định số 1171/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch sản xuất nông nghiệp xã Tam Đồng giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2030.  

  Xem chi tiết
 • UBND huyện Mê Linh phê duyệt quy hoạch sản xuất nông nghiệp xã Vạn Yên giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2030

  Ngày đăng: 08:20 23/07/2018 | Lượt xem: 35

  Nhằm xây dựng vùng sản xuất nông nghiệp trên cơ sở xác định quan điểm, phương hướng và mục tiêu phát triển; thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội chung của thành phố, phát triển nông nghiệp bền vững theo hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa; ngày 13/6/2018, UBND huyện Mê Linh đã ban hành Quyết định số 1170/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch sản xuất nông nghiệp xã Vạn Yên giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2030.  

  Xem chi tiết
 • UBND huyện Mê Linh phê duyệt quy hoạch sản xuất nông nghiệp xã Thạch Đà giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2030

  Ngày đăng: 08:13 23/07/2018 | Lượt xem: 53

  Nhằm xây dựng vùng sản xuất nông nghiệp trên cơ sở xác định quan điểm, phương hướng và mục tiêu phát triển; thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội chung của thành phố, phát triển nông nghiệp bền vững theo hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa; ngày 13/6/2018, UBND huyện Mê Linh đã ban hành Quyết định số 1169/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch sản xuất nông nghiệp xã Thạch Đà giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2030.  

  Xem chi tiết
 • UBND huyện Mê Linh phê duyệt quy hoạch sản xuất nông nghiệp xã Hoàng Kim giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2030

  Ngày đăng: 08:06 23/07/2018 | Lượt xem: 45

  Nhằm xây dựng vùng sản xuất nông nghiệp trên cơ sở xác định quan điểm, phương hướng và mục tiêu phát triển; thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội chung của thành phố, phát triển nông nghiệp bền vững theo hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa; ngày 13/6/2018, UBND huyện Mê Linh đã ban hành Quyết định số 1168/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch sản xuất nông nghiệp xã Hoàng Kim giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2030.  

  Xem chi tiết
 • UBND huyện Mê Linh phê duyệt quy hoạch sản xuất nông nghiệp xã Thanh Lâm giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2030

  Ngày đăng: 12:29 18/08/2017 | Lượt xem: 221

  Nhằm xây dựng vùng sản xuất nông nghiệp trên cơ sở xác định quan điểm, phương hướng và mục tiêu phát triển; thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội chung của thành phố, phát triển nông nghiệp bền vững theo hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa, ngày 11/8/2017, UBND huyện Mê Linh đã ban hành Quyết định số 3240/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch sản xuất nông nghiệp xã Thanh Lâm giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2030.

  Xem chi tiết
 • UBND huyện Mê Linh phê duyệt quy hoạch sản xuất nông nghiệp xã Văn Khê giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2030

  Ngày đăng: 12:16 09/08/2017 | Lượt xem: 207

  Nhằm xây dựng vùng sản xuất nông nghiệp trên cơ sở xác định quan điểm, phương hướng và mục tiêu phát triển; thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội chung của thành phố, phát triển nông nghiệp bền vững theo hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa, ngày 08/8/2017, UBND huyện Mê Linh đã ban hành Quyết định số 3219/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch sản xuất nông nghiệp xã Văn Khê giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2030.

  Xem chi tiết
Hiển thị 1 - 10 của 16 kết quả.
của 2

Số lượng truy cập

 • Đang truy cập : 18
 • Tổng lượng truy cập: 11.621.173

Thông tin thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh
Hải Phòng
Nha Trang
Pleiku

ảnh đẹp Mê Linh

Liên kết Website