Những khúc tình ca


Video xây dựng NTM


Danh sách câu hỏi

Chi tiết câu hỏi

Chính sách và thủ tục chuyển đổi đất ruộng xen kẹp trong khu dân cư.

Câu hỏi:

Tôi muốn hỏi văn bản pháp qui và thủ tục chuyển đổi đất ruộng xen kẹp trong khu dân cư không canh tác được nhiều năm nay sang đất vườn để trồng cây. Xin cảm ơn

Nguyễn Đình Tài - 09/09/2017

Câu trả lời:

Phòng Tài nguyên và Môi trường xin trả lời công dân như sau:

Hộ gia đình và cá nhân phải thực hiện thủ tục xin chuyển mục đích sử dụng đất trong các trường hợp được quy định tại khoản 1 điều 57 Luật đất đai 2013 :

" Điều 57. Chuyển mục đích sử dụng đất:

1. Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm:

a) Chuyển đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối;

b) Chuyển đất trồng cây hàng năm khác sang đất nuôi trồng thủy sản nước mặn, đất làm muối, đất nuôi trồng thủy sản dưới hình thức ao, hồ, đầm;

c) Chuyển đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất sang sử dụng vào mục đích khác trong nhóm đất nông nghiệp;

d) Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp;

đ) Chuyển đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất;

e) Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở;

g) Chuyển đất xây dựng công trình sự nghiệp, đất sử dụng vào mục đích công cộng có mục đích kinh doanh, đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ sang đất thương mại, dịch vụ; chuyển đất thương mại, dịch vụ, đất xây dựng công trình sự nghiệp sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp."

Theo đó, việc chuyển mục đích sử dụng đất từ loại đất “Ruộng” sang loại đất “Vườn” không thuộc các trường hợp phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định nêu trên, tuy nhiên phải thực hiện thủ tục đăng ký biến động đất đai theo quy định tại Điều 11 Thông tư 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/11/2015 của bộ Tài nguyên và Môi trường, cụ thể như sau:

“ Điều 11. Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất 

1. Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhưng phải đăng ký biến động, bao gồm: 

a) Chuyển đất trồng cây hàng năm sang xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại động vật khác được pháp luật cho phép; 

b) Chuyển đất ở sang đất phi nông nghiệp không phải là đất ở.”

Như vậy, để chuyển đổi đất “ruộng” xen kẹt trong khu dân cư không canh tác được nhiều năm sang đất vườn để trồng cây người sử dụng đất phải đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất. Đề nghị ông Nguyễn Định Tài liên hệ với phòng Kinh tế huyện Mê Linh để được hướng dẫn thực hiện theo quy định.

Tài liệu trả lời:

Không có tài liệu đính kèm.

Danh sách câu hỏi

 

Số lượng truy cập

  • Đang truy cập : 11
  • Tổng lượng truy cập: 11.582.349

Thông tin thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh
Hải Phòng
Nha Trang
Pleiku

ảnh đẹp Mê Linh

Liên kết Website