Quy hoạch - Chiến lược phát triển Quy hoạch - Chiến lược phát triển

Huyện Mê Linh tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 của Ban chỉ...
Huyện Mê Linh tổ chức Hội thi nghiệp vụ chữa cháy, cứu nạn cứu hộ của lực lượng dân phòng...
UBND huyện Mê Linh tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4 cho...
Xã Chu Phan tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2018
Xã Chu Phan tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2018
Xã Thạch Đà tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2018
HĐND huyện Mê Linh: Tổng kết hoạt động HĐND các cấp năm 2018, triển khai nhiệm vụ công tác năm...
Xã Tự Lập tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2018
Đoàn kiểm tra số 2 của UBND huyện Mê Linh ban hành Kế hoạch kiểm tra an toàn về phòng...
Huyện Mê Linh tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, tuyển chọn và gọi công...
Huyện Mê Linh triển khai kế hoạch thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa...
Huyện Mê Linh tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2018
Huyện Mê Linh tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 của Ban Chỉ đạo 197,...
Huyện Mê Linh tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu Bộ luật Hình sự năm 2015”
Huyện Mê Linh tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4 cho cán...
Huyện Mê Linh diễn tập khu vực phòng thủ năm 2016
UBND huyện Mê Linh tổ chức hội nghị tổng kết 08 năm thi hành Luật Đặc xá và 05 năm...
Huyện Mê Linh long trọng tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2017
Hội nghị triển khai thực hiện Đề án dồn ghép ruộng đất và trao đổi kinh nghiệm thực hiện tại...
Hội nghị tập huấn nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho các tăng ni, phật...