Những khúc tình ca


Video xây dựng NTM


thông báo

 • UBND huyện Mê Linh tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền cổ động phục vụ kỷ niệm 73 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 – 19/8/2018) và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2018)

  Ngày đăng: 09:22 16/08/2018 | Lượt xem: 76

  Nhằm mục đích khẳng định vị trí, tầm vóc vĩ đại, giá trị lịch sử to lớn của Cách mạng Tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa trong lịch sử đấu tranh dựng nước, giữ nước của dân tộc; khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tạo không khí vui tươi, phấn khởi, khơi dậy lòng tự hào; động viên cổ vũ, tạo động lực trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Mê Linh lần thứ X. Ngày 15/8/2018, UBND huyện Mê Linh ban hành Kế hoạch số 227/KH-UBND về việc tổ chức các hoạt động  thông tin, tuyên truyền cổ động  phục vụ kỷ niệm 73 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 – 19/8/2018) và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2018).  

  Xem chi tiết
 • Lấy ý kiến đóng góp của các tổ chức và Nhân dân về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch huyện Mê Linh

  Ngày đăng: 14:11 10/08/2018 | Lượt xem: 108

  Ngày 08/8/2018, Ủy ban nhân dân huyện Mê Linh có Thông báo số 240/TB-UBND về việc lấy ý kiến đóng góp của các tổ chức và Nhân dân về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch huyện Mê Linh.

  Xem chi tiết
 • Mở cửa xảy đáy hồ Hòa Bình

  Ngày đăng: 09:05 27/07/2018 | Lượt xem: 720

  Ngày 26 tháng 7 năm 2018, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Mê Linh có Công văn số 12/BCH-CV về việc mở cửa xả đáy hồ Hòa Bình

  Xem chi tiết
 • Công khai Danh mục kêu gọi đầu tư các dự án Cụm công nghiệp trên địa bàn huyện

  Ngày đăng: 08:33 25/07/2018 | Lượt xem: 1079

  Thực hiện Công văn số 5625/VP-KT ngày 23 tháng 7 năm 2018 của Văn phòng UBND thành phố Hà Nội, ngày 24 tháng 7 năm 2018, UBND huyện Mê Linh đã ban hành Công văn số 3622/UBND-VP về việc công khai Danh mục kêu gọi đầu tư các dự án Cụm công nghiệp trên địa bàn huyện.

  Xem chi tiết
 • Niêm yết công khai TTHC trong linh vực quản lý nhà nước về dân tộc

  Ngày đăng: 08:27 16/07/2018 | Lượt xem: 1054

  Ngày 13 tháng 7 năm 2018, UBND huyện Mê Linh đã ban hành Công văn số 3441/UBND-VP về việc niêm yết công khai thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước về dân tộc.

  Xem chi tiết
 • Tổ chức tập huấn thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động năm 2018 trên địa bàn huyện Mê Linh

  Ngày đăng: 18:11 13/07/2018 | Lượt xem: 993

  Với mục đích thu thập thông tin cơ bản, chính xác về thực trạng lao động, việc làm thất nghiệp và biến động qua từng thời kỳ trên địa bàn huyện Mê Linh, làm cơ sở hoạch định chính sách việc làm, phát triển nguồn lực phù hợp với yêu cầu Cung lao động. Đồng thời, thu thập thông tin về nhu cầu tuyển dụng lao động, làm cơ sở để xác định hướng đào tạo và bố trí hợp lý nguồn nhân lực trên địa bàn huyện, UBND huyện Mê Linh xây dựng Kế hoạch số 207/KH-UBND ngày 11/7/2018 về việc tổ chức tập huấn thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động năm 2018 trên địa bàn huyện. Thời gian tổ chức: Dự kiến thời gian tổ chức: Trung tuần tháng 7 năm 2018; địa điểm: tại Hội trường phòng Giáo dục và Đào tạo; thành phần: Lãnh đạo, chuyên viên phòng Lao động Thương binh và xã hội; lãnh đạo UBND, cán bộ Lao động Thương binh và xã hội các xã, thị trấn; Trưởng các Thôn, Tổ dân phố. Để buổi tập huấn mang lại hiệu quả cao, UBND huyện giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị; trong đó, phòng Lao động Thương binh và xã hội là cơ quan chủ trì, chuẩn bị đầy đủ các nội dung phục vụ buổi tập huấn.  

  Xem chi tiết
 • UBND huyện Mê Linh công nhận 04 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2017

  Ngày đăng: 08:23 13/07/2018 | Lượt xem: 853

  Ngày 11 tháng 7 năm 2018, UBND huyện Mê Linh đã ban hành Quyết định số 1470/QĐ-UBND về việc công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2017.

  Xem chi tiết
 • Huyện Mê Linh triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người” năm 2018

  Ngày đăng: 18:07 09/07/2018 | Lượt xem: 207

  Ngày 04/7/2018, UBND huyện Mê Linh ban hành Kế hoạch số 202/KH-UBND về việc tổ chức triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người – 30/7” năm 2018. Trong đó, UBND huyện chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau: (1) Tổ chức các hoạt động tuyên truyền tại cộng đồng hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người – 30/7” với nội dung ngắn gọn, dễ hiểu, thiết thực, phù hợp với đặc điểm tình hình dân cư địa phương, tạo sự lan tỏa trong xã hội; (2) Thực hiện đồng bộ các biện pháp để nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, phát hiện, điều tra, xử lý những đường dây, ổ nhóm tội phạm mua bán người trên địa bàn, đảm bảo mọi hành vi mua bán người đều được phát hiện, xử lý nghiêm theo đúng quy định; (3) Nâng cao hiệu quả công tác tiếp nhận, hỗ trợ, trợ giúp pháp lý đối với những nạn nhân bị mua bán trở về tái hòa nhập công đồng theo đúng quy định của pháp luật; (4) Động viên, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phòng, chống mua bán người.  

  Xem chi tiết
 • Huyện Mê Linh chủ động triển khai các giải pháp diệt bọ gậy, diệt muỗi phòng chống bệnh do vi rút Zika và sốt xuất huyết năm 2018

  Ngày đăng: 18:09 02/07/2018 | Lượt xem: 145

  Để triển khai có hiệu quả các biện pháp diệt muỗi, diệt bọ gậy tại các hộ gia đình, cơ quan, đơn vị, trường học, công sở, công trường xây dựng… góp phần làm giảm mật độ muỗi truyền bệnh do vi rút Zika và sốt xuất huyết gây ra, không để bùng phát thành dịch lớn trên địa bàn huyện; từng bước nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cộng đồng trong việc chủ động phòng chống dịch bệnh. UBND huyện Mê Linh ban hành Kế hoạch số 198/KH-UBND ngày 29/6/2018 về việc hướng dẫn diệt bọ gây, diệt muỗi chủ động phòng chống bệnh do vi rút Zika và sốt xuất huyết. Tại Kế hoạch UBND huyện đã đưa ra 03 tình huống với những nội dung, hành động cụ thể cần thực hiện để phòng chống, sớm triệt tiêu, khống chế dịch bệnh (nếu xảy ra). Xây dựng các giải pháp quyết liệt về công tác chỉ đạo, điều hành; đảm bảo chuyên môn, kỹ thuật; năng lực, trình độ của cán bộ; phương án đảm bảo vật tư, hóa chất, trang thiết bị phục vụ hoạt động diệt muỗi, diệt bọ gậy; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện; đồng thời, yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện chế độ báo cáo theo tháng để có đánh giá sát sao, chỉ đạo kịp thời khi xảy ra các tình huống.  

  Xem chi tiết
 • Đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Chu Phan và xã Thạch Đà

  Ngày đăng: 12:34 23/06/2018 | Lượt xem: 1765

  Ngày 22 tháng 6 năm 2018, Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản - Sở Tư pháp thành phố Hà Nội có Thông báo số 252/TB-ĐGQSDĐ về việc đấu giá quyền sử dụng đất đối với 02 thửa đất tại xã Chu Phan và xã Thạch Đà, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội 

  Xem chi tiết
Hiển thị 1 - 10 của 248 kết quả.
của 25

Số lượng truy cập

 • Đang truy cập : 83
 • Tổng lượng truy cập: 10.914.500

Thông tin thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh
Hải Phòng
Nha Trang
Pleiku

ảnh đẹp Mê Linh

Liên kết Website