Những khúc tình ca


Video xây dựng NTM


thông báo

 • Huyện Mê Linh tổ chức phiên giao dịch việc làm lưu động năm 2018

  Ngày đăng: 11:13 16/04/2018 | Lượt xem: 2780

  Nằm trong nội dung thực hiện Đề án “Tiếp tục phát triển thị trường lao động thành phố Hà Nội đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020”; hỗ trợ giải quyết việc làm, đào tạo nghề cho người lao động; tạo điều kiện cho doanh nghiệp, cơ sở dạy nghề tuyển dụng, tuyển sinh lại huyện Mê Linh và các khu vực lân cận. UBND huyện Mê Linh phối hợp với Trung tâm dịch vụ việc làm xây dựng Kế hoạch tổ chức phiên giao dịch việc làm lưu động trên địa bàn huyện năm 2018. Theo đó, phiên giao dịch được tổ chức 01 ngày (dự kiến diễn ra vào đầu tháng 5/2018) tại trụ sở UBND thị trấn Quang Minh với khoảng 35 doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế sẽ tham gia tuyển dụng. Tại Kế hoạch, UBND huyện đề nghị phòng Lao động Thương binh và xã hội là cơ quan thường trực, phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội (thuộc Sở Lao động Thương binh và xã hội) thống nhất nội dung, chương trình, mời các doanh nghiệp tham gia tuyển dụng. Doanh nghiệp tự giới thiệu về năng lực hoạt động sản xuất kinh doanh, sản phẩm, ngành nghề đào tạo; thông tin về vị trí công việc, tiêu chuẩn, số lượng, kinh phí đào tạo (nếu có)… cử cán bộ để cung cấp thông tin, tư vấn, phỏng vấn trực tiếp tại phiên giao dịch. Đối với người lao động cần chủ động chuẩn bị đầy đủ hồ sơ cá nhân, kiến thức, kỹ năng để tham dự phỏng vấn hoặc nộp hồ sơ dự tuyển theo yêu cầu của doanh nghiệp. Đồng thời, đề nghị Trung tâm Văn hoá Thông tin và Thể thao, phòng Giáo dục và Đào tạo, UBND các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về kế hoạch tổ chức để toàn thể Nhân dân được biết, tham dự. Các phòng, ban, ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp với phòng Lao động Thương binh và xã hội, UBND thị trấn Quang Minh tổ chức phục vụ chu đáo phiên giao dịch việc làm của huyện.  

  Xem chi tiết
 • UBND huyện Mê Linh triển khai thực hiện Quyết định số 487/QĐ-UBND ngày 25/01/2018 của UBND thành phố Hà Nội và tham vấn trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường

  Ngày đăng: 09:57 10/04/2018 | Lượt xem: 12667

  Thực hiện Quyết định số 487/QĐ-UBND ngày 25/01/2018 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Danh mục khu vực đăng ký khai thác nước dưới đất trên địa bàn thành phố và Công văn số 2016/STNMT-CCBVMT ngày 19/3/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện quy định về tham vấn trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của dự án, ngày 04/4/2018, UBND huyện Mê Linh đã ban hành Công văn số 1344/UBND-TNMT để chỉ đạo thực hiện.  

  Xem chi tiết
 • Huyện Mê Linh tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về ATTP

  Ngày đăng: 17:30 09/04/2018 | Lượt xem: 12474

  Thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09/5/2016 về việc tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về ATTP, UBND huyện Mê Linh đã chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện tại văn bản số 1407/UBND-YT ngày 05/4/2018.  

  Xem chi tiết
 • Huyện Mê Linh: Tăng cường các giải pháp đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế

  Ngày đăng: 12:53 03/04/2018 | Lượt xem: 13542

  Năm 2017, công tác đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế trên địa bàn huyện Mê Linh đạt kết quả tích cực: Đã thực hiện thu nợ và xử lý điều chỉnh trên 120 tỷ đồng tiền nợ thuế từ năm 2016 chuyển sang; số tiền nợ trên dưới 90 ngày giảm 38,7% so cùng kỳ năm 2016; công tác cải cách hành chính có nhiều chuyển biến; quản lý nợ thuế được tăng cường; công tác tuyên truyền, phổ biến đạt kết quả tốt…  

  Xem chi tiết
 • Hành động sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn huyện Mê Linh năm 2018

  Ngày đăng: 13:25 29/03/2018 | Lượt xem: 15026

  Nhằm tăng cường công tác quản lý, hỗ trợ của nhà nước trong việc sản xuất sạch hơn trong công nghiệp, tiến tới đảm bảo việc xả thải ra môi trường được hạn chế tới mức thấp nhất theo quy định của nhà nước. Chương trình sản xuất sạch hơn được áp dụng rộng rãi tại các cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn huyện, nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên thiên nhiên; giảm thiểu phát thải và hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm; bảo vệ và cải thiện chất lượng môi trường, sức khỏe con người, đảm bảo phát triển bền vững theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các văn bản: Nghị định 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 về hoạt động khuyến công; Quyết định số 1419/QĐ-TTg ngày 7/9/2009 về chiến lược sạch hơn trong công nghiệp đến 2020; Quyết định số 1288/QĐ-TTg ngày 01/8/2014 về phê duyệt chương trình khuyến công quốc gia đến năm 2020.  

  Xem chi tiết
 • UBND huyện Mê Linh ngừng tiếp nhận hồ sơ đề nghị đăng ký Đề án bảo vệ môi trường đơn giản đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn huyện sau ngày 01/4/2018

  Ngày đăng: 18:03 28/03/2018 | Lượt xem: 12865

  Thực hiện Nghị định 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường; Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT ngày 28/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định Đề án bảo vệ môi trường chi tiết, Đề án bảo vệ môi trường đơn giản; Văn bản số 2197/STNMT-CCBVMT ngày 23/3/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thông báo thời hạn hết hiệu lực của Thông tư số 26/2015/TTBTNMT và dừng không tiếp nhận hồ sơ Đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đơn giản sau ngày 01/4/2018; ngày 28/3/2018, Phó Chủ tịch UBND huyện Mê Linh Trần Thanh Hoài đã ký ban hành Văn bản số 1219/UBND-TNMT. Tại văn bản, UBND huyện Mê Linh yêu cầu:  

  Xem chi tiết
 • Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND thành phố Hà Nội ban hành đã hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần

  Ngày đăng: 14:40 25/03/2018 | Lượt xem: 5592

  Ngày 16/3/2018, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Hồng Sơn đã ký ban hành Quyết định số 1359/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND thành phố Hà Nội ban hành đã hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần.  

  Xem chi tiết
 • Huyện Mê Linh triển khai thực hiện Mệnh lệnh số 02 của Giám đốc Công an thành phố Hà Nội về tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị năm 2018

  Ngày đăng: 09:59 25/03/2018 | Lượt xem: 4

  Ngày 23/3/2018, UBND huyện Mê Linh ban hành Công văn số 1160/UBND-CAH chỉ đạo các phòng, ban, ngành, các xã, thị trấn phối hợp với lực lượng Công an huyện tổ chức triển khai thực hiện Mệnh lệnh số 02/ML-CAHN-PV11 ngày 16/3/2018 của Giám đốc Công an thành phố Hà Nội về tăng cường đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị năm 2018.  

  Xem chi tiết
 • Phòng ngừa tội phạm trộm cắp tài sản tại các đình, chùa, miếu, di tích lịch sử

  Ngày đăng: 10:38 23/03/2018 | Lượt xem: 8674

  Thời gian gần đây, tình hình tội phạm trộm cắp tài sản trong đình, chùa, miếu, di tích lịch sử… trên địa bàn huyện Mê Linh có chiều hướng gia tăng. Điển hình, ngày 19/3/2018, tại chùa Bảo Lâm (thôn Thọ Lão, xã Tiến Thịnh) đối tượng đã đột nhập, lấy trộm 08 pho tượng phật bằng gỗ. Quá trình điều tra, nhận thấy các đối tượng thường lợi dụng các di tích, đình, chùa, miếu ở xa khu dân cư, ít người qua lại, không có thiết bị theo dõi, báo động, không có người bảo vệ, nếu có thường là người cao tuổi; cửa ra vào không kiên cố, dễ bị bẻ khoá... đột nhập lấy trộm cổ vật, tiền công đức gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng tới sự tôn nghiêm của các cơ sở tôn giáo. Để chủ động phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm này; Công an huyện Mê Linh đề nghị Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chỉ đạo lực lượng Công an, Ban Quản lý các di tích, Đình, chùa, miếu của địa phương triển khai tốt các nhiệm vụ, đó là:  

  Xem chi tiết
 • Huyện Mê Linh: Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” (11/6/1948 – 11/6/2018)

  Ngày đăng: 17:31 22/03/2018 | Lượt xem: 10440

  Nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành và của cán bộ, công chức, các tầng lới Nhân dân huyện về vị trí, vai trò của công tác thi đua, khen thưởng theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt chủ đề năm “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng năm 2018; ngày 01/3/2018, Phó Chủ tịch UBND huyện Mê Linh Hoàng Anh Tuấn đã ký ban hành Kế hoạch số 73/KH-UBND về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” (11/6/1948 – 11/6/2018).  

  Xem chi tiết
Hiển thị 1 - 10 của 215 kết quả.
của 22

Số lượng truy cập

 • Đang truy cập : 45
 • Tổng lượng truy cập: 8.787.712

Thông tin thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh
Hải Phòng
Nha Trang
Pleiku

ảnh đẹp Mê Linh

Liên kết Website