Những khúc tình ca


Video xây dựng NTM


thông báo

 • Huyện Mê Linh triển khai kế hoạch tuyên truyền kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết số 15 của Quốc hội (khóa XII) về mở rộng địa giới hành chính Thủ đô (01/8/2008 – 01/8/2018)

  Ngày đăng: 14:42 20/04/2018 | Lượt xem: 1914

  Ngày 30/3/2018, Ban Thường vụ Huyện ủy Mê Linh ban hành Kế hoạch số 162-KH/HU về việc tuyên truyền kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết số 15 của Quốc hội (khóa XII) về mở rộng địa giới hành chính Thủ đô (01/8/2008 – 01/8/2018).  

  Xem chi tiết
 • Huyện Mê Linh tổ chức phiên giao dịch việc làm lưu động năm 2018

  Ngày đăng: 11:13 16/04/2018 | Lượt xem: 6059

  Nằm trong nội dung thực hiện Đề án “Tiếp tục phát triển thị trường lao động thành phố Hà Nội đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020”; hỗ trợ giải quyết việc làm, đào tạo nghề cho người lao động; tạo điều kiện cho doanh nghiệp, cơ sở dạy nghề tuyển dụng, tuyển sinh lại huyện Mê Linh và các khu vực lân cận. UBND huyện Mê Linh phối hợp với Trung tâm dịch vụ việc làm xây dựng Kế hoạch tổ chức phiên giao dịch việc làm lưu động trên địa bàn huyện năm 2018. Theo đó, phiên giao dịch được tổ chức 01 ngày (dự kiến diễn ra vào đầu tháng 5/2018) tại trụ sở UBND thị trấn Quang Minh với khoảng 35 doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế sẽ tham gia tuyển dụng. Tại Kế hoạch, UBND huyện đề nghị phòng Lao động Thương binh và xã hội là cơ quan thường trực, phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội (thuộc Sở Lao động Thương binh và xã hội) thống nhất nội dung, chương trình, mời các doanh nghiệp tham gia tuyển dụng. Doanh nghiệp tự giới thiệu về năng lực hoạt động sản xuất kinh doanh, sản phẩm, ngành nghề đào tạo; thông tin về vị trí công việc, tiêu chuẩn, số lượng, kinh phí đào tạo (nếu có)… cử cán bộ để cung cấp thông tin, tư vấn, phỏng vấn trực tiếp tại phiên giao dịch. Đối với người lao động cần chủ động chuẩn bị đầy đủ hồ sơ cá nhân, kiến thức, kỹ năng để tham dự phỏng vấn hoặc nộp hồ sơ dự tuyển theo yêu cầu của doanh nghiệp. Đồng thời, đề nghị Trung tâm Văn hoá Thông tin và Thể thao, phòng Giáo dục và Đào tạo, UBND các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về kế hoạch tổ chức để toàn thể Nhân dân được biết, tham dự. Các phòng, ban, ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp với phòng Lao động Thương binh và xã hội, UBND thị trấn Quang Minh tổ chức phục vụ chu đáo phiên giao dịch việc làm của huyện.  

  Xem chi tiết
 • UBND huyện Mê Linh triển khai thực hiện Quyết định số 487/QĐ-UBND ngày 25/01/2018 của UBND thành phố Hà Nội và tham vấn trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường

  Ngày đăng: 09:57 10/04/2018 | Lượt xem: 15974

  Thực hiện Quyết định số 487/QĐ-UBND ngày 25/01/2018 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Danh mục khu vực đăng ký khai thác nước dưới đất trên địa bàn thành phố và Công văn số 2016/STNMT-CCBVMT ngày 19/3/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện quy định về tham vấn trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của dự án, ngày 04/4/2018, UBND huyện Mê Linh đã ban hành Công văn số 1344/UBND-TNMT để chỉ đạo thực hiện.  

  Xem chi tiết
 • Huyện Mê Linh tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về ATTP

  Ngày đăng: 17:30 09/04/2018 | Lượt xem: 15767

  Thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09/5/2016 về việc tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về ATTP, UBND huyện Mê Linh đã chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện tại văn bản số 1407/UBND-YT ngày 05/4/2018.  

  Xem chi tiết
 • Huyện Mê Linh: Thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2018

  Ngày đăng: 17:54 06/04/2018 | Lượt xem: 1782

  Nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của các cấp, các ngành và của cán bộ, công chức, viên chức về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác dân vận, nhất là dân vận chính quyền; thực hiện đúng phong cách “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”; nâng cao hiệu quả thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; tăng cường phối hợp giữa chính quyền các cấp với Ban Dân vận Huyện uỷ, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân; ngày 05/4/2018, UBND huyện Mê Linh ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND về thực hiện công tác dân vận chính quyền.

  Xem chi tiết
 • Triển khai thực hiện Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn huyện Mê Linh giai đoạn 2018-2020

  Ngày đăng: 17:56 05/04/2018 | Lượt xem: 0

  Ngày 03/4/2018, UBND huyện Mê Linh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn huyện, giai đoạn 2018-2020.

  Xem chi tiết
 • Huyện Mê Linh: Tăng cường các giải pháp đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế

  Ngày đăng: 12:53 03/04/2018 | Lượt xem: 15043

  Năm 2017, công tác đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế trên địa bàn huyện Mê Linh đạt kết quả tích cực: Đã thực hiện thu nợ và xử lý điều chỉnh trên 120 tỷ đồng tiền nợ thuế từ năm 2016 chuyển sang; số tiền nợ trên dưới 90 ngày giảm 38,7% so cùng kỳ năm 2016; công tác cải cách hành chính có nhiều chuyển biến; quản lý nợ thuế được tăng cường; công tác tuyên truyền, phổ biến đạt kết quả tốt…  

  Xem chi tiết
 • Hành động sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn huyện Mê Linh năm 2018

  Ngày đăng: 13:25 29/03/2018 | Lượt xem: 16414

  Nhằm tăng cường công tác quản lý, hỗ trợ của nhà nước trong việc sản xuất sạch hơn trong công nghiệp, tiến tới đảm bảo việc xả thải ra môi trường được hạn chế tới mức thấp nhất theo quy định của nhà nước. Chương trình sản xuất sạch hơn được áp dụng rộng rãi tại các cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn huyện, nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên thiên nhiên; giảm thiểu phát thải và hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm; bảo vệ và cải thiện chất lượng môi trường, sức khỏe con người, đảm bảo phát triển bền vững theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các văn bản: Nghị định 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 về hoạt động khuyến công; Quyết định số 1419/QĐ-TTg ngày 7/9/2009 về chiến lược sạch hơn trong công nghiệp đến 2020; Quyết định số 1288/QĐ-TTg ngày 01/8/2014 về phê duyệt chương trình khuyến công quốc gia đến năm 2020.  

  Xem chi tiết
 • UBND huyện Mê Linh ngừng tiếp nhận hồ sơ đề nghị đăng ký Đề án bảo vệ môi trường đơn giản đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn huyện sau ngày 01/4/2018

  Ngày đăng: 18:03 28/03/2018 | Lượt xem: 12870

  Thực hiện Nghị định 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường; Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT ngày 28/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định Đề án bảo vệ môi trường chi tiết, Đề án bảo vệ môi trường đơn giản; Văn bản số 2197/STNMT-CCBVMT ngày 23/3/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thông báo thời hạn hết hiệu lực của Thông tư số 26/2015/TTBTNMT và dừng không tiếp nhận hồ sơ Đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đơn giản sau ngày 01/4/2018; ngày 28/3/2018, Phó Chủ tịch UBND huyện Mê Linh Trần Thanh Hoài đã ký ban hành Văn bản số 1219/UBND-TNMT. Tại văn bản, UBND huyện Mê Linh yêu cầu:  

  Xem chi tiết
 • Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND thành phố Hà Nội ban hành đã hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần

  Ngày đăng: 14:40 25/03/2018 | Lượt xem: 5594

  Ngày 16/3/2018, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Hồng Sơn đã ký ban hành Quyết định số 1359/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND thành phố Hà Nội ban hành đã hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần.  

  Xem chi tiết
Hiển thị 1 - 10 của 218 kết quả.
của 22

Số lượng truy cập

 • Đang truy cập : 41
 • Tổng lượng truy cập: 8.906.892

Thông tin thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh
Hải Phòng
Nha Trang
Pleiku

ảnh đẹp Mê Linh

Liên kết Website