Những khúc tình ca


Video xây dựng NTM


thông báo

 • Huyện Mê Linh: Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” (11/6/1948 – 11/6/2018)

  Ngày đăng: 17:31 22/03/2018 | Lượt xem: 1507

  Nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành và của cán bộ, công chức, các tầng lới Nhân dân huyện về vị trí, vai trò của công tác thi đua, khen thưởng theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt chủ đề năm “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng năm 2018; ngày 01/3/2018, Phó Chủ tịch UBND huyện Mê Linh Hoàng Anh Tuấn đã ký ban hành Kế hoạch số 73/KH-UBND về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” (11/6/1948 – 11/6/2018).  

  Xem chi tiết
 • Huyện Mê Linh triển khai Kế hoạch tổng kết 20 năm thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 18/02/1998 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở

  Ngày đăng: 17:29 22/03/2018 | Lượt xem: 1503

  Ngày 16/3/2018, Ban Thường vụ Huyện ủy Mê Linh đã ký ban hành Kế hoạch số 157-KH/HU về việc tổng kết 20 năm thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 18/02/1998 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.  

  Xem chi tiết
 • Thực hiện duy trì, cải tiến, mở rộng, hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008

  Ngày đăng: 18:45 21/03/2018 | Lượt xem: 2205

  Để đảm bảo công tác duy trì, cải tiến, mở rộng, hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 tại các cơ quan Nhà nước trên địa bàn huyện Mê Linh; ngày 19/3/2018, UBND huyện ban hành Văn bản số 1049/UBND-KT chỉ đạo Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện duy trì, cải tiến, mở rộng, hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 theo Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008. Bố trí kinh phí để triển khai thực hiện theo chỉ đạo của UBND huyện tại văn bản 2912/UBND-KT ngày 30/5/2017. Chịu trách nhiệm trước UBND huyện về việc triển khai thực hiện tại địa phương. Tại văn bản, UBND huyện cũng giao nhiệm vụ cho phòng Kinh tế (là cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo ISO huyện) thường xuyên kiểm tra việc thực hiện, báo cáo UBND huyện.  

  Xem chi tiết
 • Huyện Mê Linh tập trung phòng chống bệnh lùn sọc đen phương nam và bệnh đạo ôn hại lúa

  Ngày đăng: 09:14 21/03/2018 | Lượt xem: 1756

  Ngày 16/3/2018, UBND huyện Mê Linh ban hành Chỉ thị số 04/CT-UBND về việc phòng chống bệnh lùn sọc đen phương nam và bệnh đạo ôn hại lúa.  

  Xem chi tiết
 • Huyện Mê Linh đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính

  Ngày đăng: 18:50 16/03/2018 | Lượt xem: 2198

  Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp uỷ đảng, chính quyền, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị thuộc huyện trong công tác cải cách hành chính; đồng thời, thực hiện có hiệu quả năm chủ đề “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”; từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức huyện Mê Linh chuyên nghiệp, nhiệt tình, tận tuỵ phục vụ Nhân dân; góp phần nâng cao sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với hệ thống chính trị huyện. Ngày 15/3/2018, UBND huyện Mê Linh ban hành Kế hoạch số 86/KH-UBND về thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2018 của huyện.

  Xem chi tiết
 • Thông báo tuyển dụng lao động

  Ngày đăng: 17:42 10/03/2018 | Lượt xem: 7379

  Ngày 02 tháng 03 năm 2018, phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Mê Linh có Văn bản số 35/LĐTBXH-HC về việc thông báo tuyển dụng lao động của Công ty TNHH Katolec Việt Nam

  Xem chi tiết
 • Điều chỉnh, bổ sung chức năng, nhiệm vụ liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính của một số cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Mê Linh

  Ngày đăng: 17:38 07/03/2018 | Lượt xem: 7350

  Ngày 05 tháng 3 năm 2018, Ủy ban nhân dân huyện Mê Linh đã ban hành Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung chức năng, nhiệm vụ liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính của một số cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Mê Linh

  Xem chi tiết
 • Triển khai “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị 2018” trên địa bàn huyện Mê Linh

  Ngày đăng: 18:52 01/03/2018 | Lượt xem: 446

  Thực hiện chỉ đạo của thành phố Hà Nội; ngày 28/02/2018, UBND huyện Mê Linh đã ban hành Kế hoạch số 67/KH-UBND về triển khai thực hiện “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị 2018”. 

  Xem chi tiết
 • Huyện Mê Linh: Đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018

  Ngày đăng: 11:25 25/02/2018 | Lượt xem: 15128

  Để tiếp tục tập trung thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 ngay từ những ngày đầu Xuân năm mới, ngày 23/02/2018, Chủ tịch UBND huyện đã ký ban hành Văn bản số 743/UBND-VP về việc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về những nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.  

  Xem chi tiết
 • Huyện Mê Linh: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 15/2008/QH12 của Quốc hội về điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Hà Nội (01/8/2008 – 01/8/2018)

  Ngày đăng: 11:21 02/02/2018 | Lượt xem: 15135

  Nhằm tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang và Nhân dân về kết quả 10 năm mở rộng địa giới thành chính Thủ đô và huyện Mê Linh sáp nhập về Thủ đô Hà Nội; khẳng định tính đúng đắn, giá trị lịch sử, ý nghĩa thực tiễn lâu dài của chủ trương mở rộng địa giới hành chính đối với việc nâng cao thế và lực của Thủ đô nói chung và đối với sự phát triển của huyện Mê Linh nói riêng; đánh giá khách quan, toàn diện kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết số 15/2008/QH12 của Quốc hội gắn với kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2011-2020; làm rõ những thành tựu, cũng như những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện; trên cơ sở đó xác định các nhiệm vụ, giải pháp để tiếp tục xây dựng Thủ đô Hà Nội cũng như huyện Mê Linh giàu đẹp, văn minh trong những năm tiếp theo; ngày 31/01/2018, Huyện ủy Mê Linh đã ban hành Kế hoạch số 152-KH/HU về việc tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 15/2008/QH12 ngày 29/5/2008 của Quốc hội về điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Hà Nội (01/8/2008 – 01/8/2018).  

  Xem chi tiết
Hiển thị 1 - 10 của 204 kết quả.
của 21

Số lượng truy cập

 • Đang truy cập : 17
 • Tổng lượng truy cập: 7.966.735

Thông tin thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh
Hải Phòng
Nha Trang
Pleiku

ảnh đẹp Mê Linh

Liên kết Website