Những khúc tình ca


Video xây dựng NTM


thông báo

 • Chấn chỉnh thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; thực hiện kỷ cương hành chính trên địa bàn huyện Mê Linh

  Ngày đăng: 12:43 18/09/2018 | Lượt xem: 3

  Để thực hiện có hiệu quả “Năm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”; tiếp tục tăng cường cải cách hành chính, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong giải quyết thủ tục hành cho các cá nhân, tổ chức. UBND huyện ban hành Văn bản số 4704/UBND-NV ngày 11/9/2018 về việc chấn chỉnh thực hiện cơ chế Một cửa, Một cửa liên thông; thực hiện kỷ cương hành chính.  

  Xem chi tiết
 • Dừng hoạt động của các Trung tâm Ngoại ngữ ngoài nhà trường không đủ điều kiện hoạt động trên địa bàn huyện Mê Linh

  Ngày đăng: 12:40 17/09/2018 | Lượt xem: 2

  Ngày 17/9/2018, UBND huyện ban hành Thông báo số 299/TB-UBND về việc Dừng hoạt động của các Trung tâm Ngoại ngữ ngoài nhà trường không đủ điều kiện hoạt động trên địa bàn huyện Mê Linh năm 2018. Trong đó, UBND huyện thông báo dừng hoạt động của 07 cơ sở, trung tâm Ngoại ngữ ngoài nhà trường do không có giấy phép hoạt động của cơ quan có thẩm quyền cấp phép; các cơ sở này chỉ được phép hoạt động khi đã thực hiện khắc phục đầy đủ các điều kiện còn thiếu theo quy định. UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn giao trực tiếp thông báo đến các trung tâm Ngoại ngữ, Tin học, Giáo dục kỹ năng sống, Bồi dưỡng văn hóa trên địa bàn được biết, nghiêm túc thực hiện theo các quy định của pháp. Tăng cường kiểm tra, quản lý các trung tâm đang hoạt động, mới phát sinh trên địa ban, chịu trách nhiệm trước UBND huyện về công tác quản lý, xử lý hoạt động của các trung tâm, cơ sở tại địa phương. Giao phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các phòng, ban ngành thuộc huyện, UBND các xã, thị trấn tăng cường kiểm tra, quyết liệt chỉ đạo các trung tâm thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND huyện.  

  Xem chi tiết
 • Huyện Mê Linh tổ chức hưởng ứng Chiến dịch “Làm cho thế giới sạch hơn” năm 2018.

  Ngày đăng: 12:36 17/09/2018 | Lượt xem: 2

  Ngày 14/9/2018, UBND huyện Mê Linh ban hành Kế hoạch số 244/KH-UBND về việc tổ chức hưởng ứng chiến dịch “Làm cho thế giới sạch hơn” năm 2018. Với Chủ đề của ngày Làm cho Thế giới sạch hơn năm nay là “Quản lý rác thải vì môi trường nông thôn bền vững”.

  Xem chi tiết
 • Huyện Mê Linh kiểm tra việc triển khai thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị và Quy tắc ứng xử nơi công cộng năm 2018

  Ngày đăng: 12:38 14/09/2018 | Lượt xem: 3

  Với mục đích nâng cao tinh thần, trách nhiệm, thái độ, chất lượng phục vụ, ứng xử với Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị theo phương châm “Kỷ cương – Trách nhiệm – Tận tình – Thân thiện”, tạo chuyển biến mạnh mẽ về lề lối, tác phong làm việc, từ đó xây dựng nền hành chính công chuyên nghiệp. UBND huyện ban hành Kế hoạch số 243/KH-UBND ngày 13/9/2018 về kiểm tra việc triển khai thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị và Quy tắc ứng xử nơi công cộng năm 2018.  

  Xem chi tiết
 • Huyện Mê Linh tiếp tục thực hiện lộ trình đấu thầu qua mạng

  Ngày đăng: 12:32 14/09/2018 | Lượt xem: 2

  Thực hiện Luật Đấu thầu năm 2013, các Nghị định, Thông tư, văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Thành phố, ngày 24/5/2017, UBND huyện ban hành Quyết định số 1591/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch hành động năm 2017 và định kỳ 5 năm về đấu thầu qua mạng giai đoạn 2017-2021. Trong đó, xác định mục tiêu thực hiện giai đoạn 2017-2020 như sau: Năm 2017, tối thiểu 50% số lượng các gói thầu chào hàng cạnh tranh, 30% số lượng các gói thầu quy mô nhỏ đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế. Từ năm 2018, tối thiểu 50% số lượng các gói thầu chào hàng cạnh tranh, 40% số lượng các gói thầu quy mô nhỏ đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế.  

  Xem chi tiết
 • Huyện Mê Linh tăng cường thực hiện Nghị định số 36/2009/NĐ-CP về quản lý, sử dụng pháo

  Ngày đăng: 14:13 13/09/2018 | Lượt xem: 93

  Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội; để tiếp tục duy trì và phát huy những kết quả đã đạt được trong những năm qua, với quyết tâm không để xảy ra tình trạng sản xuất, mua, bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng pháo trái phép trên địa bàn, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán năm 2019; ngày 07 tháng 9 năm 2018, UBND huyện Mê Linh đã ban hành Công văn số 4647/UBND-VP về việc tăng cường thực hiện Nghị định số 36/2009/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo.  

  Xem chi tiết
 • Huyện Mê Linh triển khai thực hiện Đề án đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật giai đoạn 2018-2022

  Ngày đăng: 12:42 11/09/2018 | Lượt xem: 0

  Ngày 10/9/2018, UBND huyện Mê Linh ban hành Quyết định số 2178/QĐ-UBND về Kế hoạch thực hiện “Đề án đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật giai đoạn 2018-2022” trên địa bàn huyện. Trong đó, yêu cầu các phòng, ban thuộc huyện, UBND các xã, thị trấn tập trung thực hiện 04 nội dung: Áp dụng tiêu chí đánh giá tình hình thi hành pháp luật. Áp dụng quy trình tiếp nhận, xử lý kiến nghị, phản ánh của các cơ quan, tổ chức, cá nhân về tình hình thi hành pháp luật. Ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thu thập thông tin thi hành pháp luật (phục vụ việc báo cáo tình hình thi hành pháp luật) và đánh giá tình hình thi hành pháp luật (quan trắc tình hình thi hành pháp luật). Phối hợp với các cơ quan, đơn vị triển khai các nội dung tại Kế hoạch thực hiện “Đề án Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật giai đoạn 2018-2022” theo yêu cầu của  Bộ Tư pháp, UBND Thành phố, Sở Tư pháp. Định kỳ báo cáo kết quả gửi UBND huyện (qua phòng Tư pháp) trước ngày 25/10 hàng năm./.  

  Xem chi tiết
 • Huyện Mê Linh triển khai tiêm phòng đại trà vacxin cho đàn gia súc, gia cầm đợt II/2018

  Ngày đăng: 10:06 11/09/2018 | Lượt xem: 106

  Ngày 30/8/2018, UBND huyện Mê Linh ban hành Kế hoạch số 237/KH-UBND về việc tiêm phòng đại trà vacxin cho đàn gia súc, gia cầm đợt II/2018. Theo đó, để chủ động ngăn chặn dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm không để lây lan, tái phát dịch bệnh trên địa bàn huyện, góp phần ổn định sản xuất, đảm bảo an toàn thực phẩm và bảo vệ sức khoẻ Nhân dân; nâng cao trách nhiệm, ý thức phòng, chống dịch bệnh của cộng đồng; UBND huyện đã giao chỉ tiêu tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm đợt II/2018 tới từng xã, thị trấn. Thời gian triển khai tiêm phòng đại trà từ ngày 10/9/2018 đến ngày 10/10/2018; cụ thể:  

  Xem chi tiết
 • Huyện Mê Linh đẩy mạnh thực hiện thanh toán tiền điện qua ngân hàng mà không dùng tiền mặt

  Ngày đăng: 10:27 06/09/2018 | Lượt xem: 235

  Để đẩy mạnh dịch vụ thanh toán điện tử, nâng cao khả năng tiếp cận lưới điện thông minh và dịch vụ ngân hàng thương mại, ngày 05/9/2018, UBND huyện Mê Linh đã ban hành Công văn số 4576/UBND-KT về việc tăng cường thực hiện thanh toán tiền điện qua ngân hàng mà không dùng tiền mặt.  

  Xem chi tiết
 • Huyện Mê Linh triển khai lập kế hoạch sử dụng đất năm 2019

  Ngày đăng: 11:13 05/09/2018 | Lượt xem: 213

  Ngày 04 tháng 9 năm 2018, Ủy ban nhân dân huyện Mê Linh đã ban hành Công văn số 4553/UBND-TNMT về việc lập kế hoạch sử dụng đất huyện Mê Linh năm 2019.  

  Xem chi tiết
Hiển thị 1 - 10 của 262 kết quả.
của 27

Số lượng truy cập

 • Đang truy cập : 29
 • Tổng lượng truy cập: 11.039.854

Thông tin thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh
Hải Phòng
Nha Trang
Pleiku

ảnh đẹp Mê Linh

Liên kết Website