THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Kế hoạch thực hiện Chương trình Khuyến công huyện Mê Linh năm 2019

Ngày đăng 14/02/2019 | 16:56  | Lượt xem: 3
Ngày 15 tháng 01 năm 2019, Ủy ban nhân dân huyện Mê Linh ban hành Kế hoạch số 31/KH-UBND về việc thực hiện Chương trình khuyến công huyện Mê Linh năm 2019