THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Hướng dẫn thực hiện giá bán điện quy định tại Thông tư số 25/2018/TT-BCT ngày 12 tháng 9 năm 2018 của Bộ Công thương

Ngày đăng 28/01/2019 | 10:30  | Lượt xem: 3
Ngày 28 tháng 12 năm 2018, Cục Điều tiết điện lực - Bộ Công thương ban hành Văn bản số 2059/ĐTĐL-GP về việc hướng dẫn thực hiện giá bán điện quy định tại Thông tư số 25/2018/TT-BCT ngày 12 tháng 9...

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 2280/QĐ-UBND ngày 11/5/2018 của UBND thành phố Hà Nội

Ngày đăng 28/01/2019 | 08:00  | Lượt xem: 4
Ngày 23 tháng 8 năm 2018, Sở Công thương Hà Nội có Hướng dẫn số 4221/HD-SCT về việc thực hiện Quyết định số 2280/QĐ-UBND ngày 11 tháng 5 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc liên...

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất

Ngày đăng 26/01/2019 | 09:30  | Lượt xem: 10
Ngày 26 tháng 12 năm 2019, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Mê Linh có Thông báo số 47/TB-PTQĐ về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất một số khu đất tại xã...

Quyết định phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt đối với giếng khoan khai thác nước dưới đất của Công ty Cổ phần WOODSLAND tại lô số 11, Khu công nghiêp Quang Minh, huyện Mê Linh

Ngày đăng 10/01/2019 | 09:30  | Lượt xem: 3
Ngày 28 tháng 12 năm 2018, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 7033/QĐ-UBND về việc phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt đối với giếng khoan khai thác nước...

Thông báo mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội

Ngày đăng 02/01/2019 | 04:30  | Lượt xem: 6
Ngày 02 tháng 01 năm 2019, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Mê Linh có Thông báo số 02/TB-PTQĐ về việc mười tham gia đấu giá quyền sử dụng đất đối với 17 thửa đất tại thôn Diến Táo, xã Tiến Thắng...

Thông báo mời giam gia đấu giá quyền sử dụng đất tại thôn Tiên Đài, xã Vạn Yên, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội

Ngày đăng 02/01/2019 | 04:00  | Lượt xem: 4
Ngày 02 tháng 01 năm 2019, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Mê Linh có Thông báo số 01/TB-PTQĐ về việc mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đối với 02 thửa đất tại điểm X2, thôn Tiên Đài, xã Vạn...