UBND huyện Mê Linh tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác cải cách hành chính năm 2018
Ngày đăng 26/09/2018 | 10:46  | Lượt xem: 4

Chiều ngày 25/9/2018, UBND huyện Mê Linh đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác cải cách hành chính năm 2018 cho hơn 100 đại biểu là lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức phụ trách công tác cải cách hành chính của các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp thuộc huyện; trưởng bộ phận và 01 công chức làm việc tại Bộ phận Một cửa của huyện và của các đơn vị

Chiều ngày 25/9/2018, UBND huyện Mê Linh đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác cải cách hành chính năm 2018 cho hơn 100 đại biểu là lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức phụ trách công tác cải cách hành chính của các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp thuộc huyện; trưởng bộ phận và 01 công chức làm việc tại Bộ phận Một cửa của huyện và của các đơn vị: Công an, Chi cục thuế, Bảo hiểm xã hội, Kho bạc Nhà nước, Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh Mê Linh; Chủ tịch UBND, Trưởng Bộ phận Một cửa, 01 công chức làm việc tại Bộ phận Một cửa, 01 công chức phụ trách công tác cải cách hành chính của 18 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được báo cáo viên truyền đạt nghiệp vụ về công tác cải cách hành chính như: Kỹ năng xây dựng kế hoạch cải cách hành chính, tổ chức thực hiện kế hoạch và báo cáo cải cách hành chính; khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; Chỉ số Cải cách hành chính, triển khai tự đánh giá, chấm điểm Chỉ số Cải cách hành chính; kỹ năng ứng xử trong giao tiếp hành chính, thực hiện văn hóa công sở; nghiệp vụ chuyên môn của cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận Một cửa…

Thông qua Hội nghị giúp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác cải cách hành chính nâng cao kiến thức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, áp dụng vào thực tiễn công việc của cơ quan, đơn vị; góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ về công tác cải cách hành chính, thủ tục hành chính, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, hiện đại hóa hành chính và việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn huyện./.

 

Ngọc Dũng