AN NINH QUỐC PHÒNG AN NINH QUỐC PHÒNG

Đoàn kiểm tra số 2 của UBND huyện Mê Linh ban hành Kế hoạch kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn huyện năm 2018
Ngày đăng 04/05/2018 | 09:08  | Lượt xem: 1987

Ngày 02/5/2018, đồng chí Hoàng Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND huyện Mê Linh, Trưởng Đoàn kiểm tra số 2 đã ký ban hành Kế hoạch số 148/KH-ĐKTS2 về việc kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy đối với các đơn vị quản lý di tích lịch sử văn hóa, khu vui chơi giải trí, trường học, các cơ sở kinh doanh nhà nghỉ, khách sạn, karaoke trên địa bàn huyện năm 2018.

Ngày 02/5/2018, đồng chí Hoàng Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND huyện Mê Linh, Trưởng Đoàn kiểm tra số 2 đã ký ban hành Kế hoạch số 148/KH-ĐKTS2 về việc kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy đối với các đơn vị quản lý di tích lịch sử văn hóa, khu vui chơi giải trí, trường học, các cơ sở kinh doanh nhà nghỉ, khách sạn, karaoke trên địa bàn huyện năm 2018.

Mục đích của Kế hoạch là tập trung kiểm tra, chấn chỉnh các hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thực hiện đúng quy định của nhà nước về điều kiện đảm bảo kinh doanh, an ninh trật tự, an toàn PCCC; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức cho người dân về môi trường văn hóa lành mạnh, an toàn; kiên quyết xử lý vi phạm đối với các cơ sở không đảm bảo điều kiện theo quy định. Đoàn kiểm tra số 2 yêu cầu các thành viên Đoàn kiểm tra triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đảm bảo việc kiểm tra đúng quy định của pháp luật, phản ánh đúng thực trạng, đạt hiệu quả cao và đúng tiến độ.

Theo đó, Đoàn kiểm tra số 2 sẽ kiểm tra việc xây dựng, củng cố hồ sơ theo dõi, quản lý hoạt động phòng cháy, chữa cháy theo quy định tại Điều 3 Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy; việc thực hiện các điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ; việc trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy cho lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở theo quy định tại Thông tư số 66/2014/TT-BCA của Bộ Công an và Thông tư số 56/2014/TT-BCA ngày 12/11/2014 quy định về trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho lực lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở, lực lượng phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành.

Để tiến hành kiểm tra (từ ngày 18/5 đến hết ngày 29/5/2018), Đoàn kiểm tra số 2 phân công phòng Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy số 6 là cơ quan thường trực giúp Đoàn kiểm tra số 2 tổ chức, triển khai kế hoạch kiểm tra; chịu trách nhiệm lập biên bản kiểm tra, hồ sơ xử lý vi phạm hành chính, báo cáo đề xuất đình chỉ, tạm đình chỉnh các cơ sở không đảm bảo điều kiện về phòng cháy, chữa cháy sau khi kiểm tra xong, tổng hợp kết quả kiểm tra báo cáo UBND huyện theo quy định.

Trước đó, ngày 23/4/2018, đồng chí Đoàn Văn Trọng – Chủ tịch UBND huyện Mê Linh đã ban hành Quyết định số 879/QĐ-UBND về việc thành lập 03 Đoàn kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn trên địa bàn huyện năm 2018 (do 03 đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện làm Trưởng Đoàn kiểm tra).

Xem chi tiết nội dung Kế hoạch tại đây./.

Ngọc Dũng