AN NINH QUỐC PHÒNG AN NINH QUỐC PHÒNG

Ban CHQS huyện Mê Linh tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2019
Ngày đăng 05/03/2019 | 08:20  | Lượt xem: 10586

Sáng ngày 04/3/2019, Ban chỉ huy quân sự huyện Mê Linh tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2019. Thực hiện nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu năm 2018, Ban chỉ huy quân sự từ huyện đến các xã, thị trấn và các đơn vị tự vệ trên địa bàn huyện đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, lãnh đạo các cơ quan, nhà trường chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, làm tốt các mặt công tác từ xây dựng lực lượng, chuẩn bị cơ sở vật chất, thao trường bãi tập, giáo án bài giảng phục vụ cho huấn luyện; đồng thời, tổ chức huấn luyện đúng, đủ nội dung chương trình và thời gian cho các đối tượng theo qui định.

Lực lượng các khối tham gia Lễ ra quân huấn luyện.

Triển khai nhiệm vụ huấn luyện năm 2019, Ban CHQS huyện tổ chức ra quân huấn luyện với mục tiêu: Tiếp tục quán triệt và thực hiện nhiệm vụ huấn luyện theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, chất lượng” gắn với phong trào thi đua Quyết thắng năm 2019. Trong đó, phấn đấu 100% cán bộ, chiến sỹ lực lượng thường trực, dân quân tự vệ, dự bị động viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định về lập trường, chấp hành nghiêm kỷ luật nhà nước, kỷ luật quân đội và kế hoạch huấn luyện, đổi mới phương pháp và nâng cao năng lực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền về thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng, an sinh xã hội; bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí trang bị và sẵn sàng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, Ban CHQS huyện quán triệt nhiệm vụ cụ thể cho Ban CHQS các xã, thị trấn, các đơn vị tự vệ, khối cơ quan huyện làm tốt công tác chuẩn bị vật chất, thao trường, bãi tập, giáo án, bài giảng, mô hình học cụ đảm bảo 100% quân số tham gia huấn luyện đạt yêu cầu.

Đại diện các khối ký giao ước thi đua

Cũng tại Lễ ra quân huấn luyện năm 2019, Ban chỉ huy quân sự huyện đã phát động phong trào thi đua quyết thắng năm 2019 và tổ chức ký giao ước thi đua giữa các đơn vị thể hiện quyết tâm thực hiện hiệu quả phong trào thi đua; khen thưởng cho 04 đơn vị có sáng kiến cải tiến mô hình học cụ giáo án vật chất huấn luyện, gồm các xã; Tam Đồng, Tự Lập, Thạch Đà và thị trấn Chi Đông.

Đại biểu thăm khu trưng bày giáo áo, mô hình học cụ huấn luyện của các đơn vị

Với quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện năm 2019,  tại Lễ ra quân huấn luyện đã tổ chức diễu hành biểu dương lực lượng các khối quân sự, lực lượng dân quân tự vệ các xã, thị trấn, lực lượng tự vệ và học sinh.

Ngô Hà