AN NINH QUỐC PHÒNG AN NINH QUỐC PHÒNG

Họp Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện năm 2020
Ngày đăng 27/12/2019 | 18:00  | Lượt xem: 688

Sáng ngày 27/12/2019, UBND huyện đã tổ chức họp Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện để nghe các đơn vị báo cáo kết quả khám tuyển sức khỏe và giao chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2020. Đồng chí Đoàn Văn Trọng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng NVQS huyện chủ trì cuộc họp.

Đ/c Đoàn Văn Trọng - Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch HĐNVQS huyện kết luận cuộc họp

Tại cuộc họp, đồng chí Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện và Trưởng Công an huyện báo cáo kết quả khám tuyển sức khỏe và giao chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2020. Theo chỉ tiêu, năm 2020 huyện Mê Linh có 150 thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự và 14 thanh niên tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân. Công tác khám tuyển sức khỏe nghĩa vụ thực hiện đúng quy định. Đối với việc khám tuyển nghĩa vụ quân sự, kết quả có 289 công dân đạt/450 công dân điều khám. Đối với khám tuyển tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân có 20 công dân đạt/81 công dân điều khám.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Đoàn Văn Trọng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng NVQS huyện nhấn mạnh: Xác định công tác khám tuyển NVQS là một nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị, việc giao quân phải đảm bảo đúng, đủ cho các đơn vị nhận quân; công tác phát lệnh, gọi khám, tuyển quân phải đảm bảo công khai, dân chủ và đúng luật; các trường hợp trốn tránh trong việc thực hiện nghĩa vụ quân sự cần được xử lý nghiêm. Đồng chí Chủ tịch UBND huyện giao UBND các xã, thị trấn, các phòng, ban, đơn vị của huyện thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện về công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2020; trong đó các xã, thị trấn cần tăng cường công tác tuyên truyền, động viên về cả vật chất và tinh thần đối với số thanh niên trúng tuyển. Giao Ban Chỉ huy quân sự huyện, Công an huyện chủ trì, phối hợp với UBND các xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện các bước tiếp theo trong công tác tuyển quân đảm bảo chặt chẽ, đúng luật.  Các thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện chủ động bám sát, nắm chắc tình hình địa phương được phân công theo dõi, chỉ đạo để triển khai thực hiện nhiệm vụ; chịu trách nhiệm trước UBND huyện, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện về nhiệm vụ được giao.

Tính đến ngày 31/12/2019,  Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện đã chốt quân số xong với các xã, thị trấn. Theo kế hoạch, buổi Lễ giao quân sẽ được tổ chức vào ngày 11/02/2020 (tức ngày 18 tháng Giêng âm lịch).

                                                                                      Ngô Hà