AN NINH QUỐC PHÒNG AN NINH QUỐC PHÒNG

Huyện Mê Linh tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 của Ban Chỉ đạo 197, Ban Chỉ đạo 138, Ban Chỉ đạo phòng chống AIDS, tệ nạn ma túy, mại dâm
Ngày đăng 08/02/2018 | 14:27  | Lượt xem: 1741

Sáng ngày 08/02/2017, UBND huyện Mê Linh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 của Ban Chỉ đạo 197, Ban Chỉ đạo 138, Ban Chỉ đạo phòng chống AIDS, tệ nạn ma túy, mại dâm.

Sáng ngày 08/02/2017, UBND huyện Mê Linh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 của Ban Chỉ đạo 197, Ban Chỉ đạo 138, Ban Chỉ đạo phòng chống AIDS, tệ nạn ma túy, mại dâm. Đồng chí Trần Thanh Hoài – Phó Chủ tịch UBND huyện dự và chủ trì Hội nghị.


Đ/c Trần Thanh Hoài – Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu kết luận Hội nghị

Năm 2017, Ban Chỉ đạo 138, Ban Chỉ đạo 197 và Ban Chỉ đạo phòng chống AIDS, tệ nạn ma túy, mại dâm huyện đã bám sát, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch công tác của Bộ Công an, Thành ủy, UBND Thành phố, Huyện ủy, UBND huyện Mê Linh, góp phần hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của huyện.

Công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn huyện tiếp tục đạt được nhiều kết quả quan trọng: An ninh chính trị được giữ vững ổn định, tình hình an ninh nông thôn, tôn giáo... được giải quyết kịp thời, không để xảy ra phức tạp, “điểm nóng”; tội phạm và tệ nạn xã hội được kiềm chế; tỷ lệ điều tra khám phá án cao; công tác phối hợp trong điều tra, thụ lý án được duy trì, đảm bảo, không để oan sai, bỏ lọt; công tác đảm bảo trật tự trong các lĩnh vực: y tế, giáo dục, môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh được tăng cường; công tác tuyên truyền phòng ngừa ma túy, mại dâm, HIV/AIDS được triển khai với nhiều hình thức đa dạng, phong phú; công tác đấu tranh chống tội phạm và cai nghiện ma túy được cơ quan chức năng tiến hành đồng bộ, có hiệu quả; công tác xét xử án ma túy, mại dâm được các ngành nội chính quan tâm, nhất là xét xử các vụ án điểm, án lưu động; công tác phòng chống cháy nổ, tìm kiếm cứu nạn, phòng chống thiên tai được triển khai kịp thời… Năm 2017, tỷ lệ điều tra, khám phá án chung đạt 88,4%; phám phá trọng án đạt 100%; khám phá án ma túy đạt 116%; khám phá án mại dâm đạt 200%; thực hiện cai nghiện bắt buộc đạt 130%, vận động cai nghiện tự nguyện đạt 162,5%... chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Thanh Hoài – Phó Chủ tịch UBND huyện ghi nhận những kết quả đạt được của 3 Ban chỉ đạo trong năm 2017. Để tiếp tục giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, đồng chí đề nghị các cơ quan, đơn vị cần bám sát các văn bản chỉ đạo của Thành phố, huyện, từ đó cụ thể hóa bằng các Chương trình, Kế hoạch công tác, các phong trào thi đua… triển khai thực hiện có hiệu quả; tăng cường công tác kiểm tra tiến độ, kết quả thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị; chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo, giải quyết các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật tới nhân dân; bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị, kinh tế, đối ngoại, các hoạt động văn hóa, thể thao, lễ kỷ niệm lớn của đất nước, của Thủ đô và của huyện; tiếp tục phát huy, huy động sức mạnh của hệ thống chính trị, xã hội tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; xây dựng, củng cố thế trận an ninh nhân dân kết hợp với thế trận quốc phòng toàn dân trong công tác đảm bảo quốc phòng, an ninh; chú trọng vận động nhân dân tham gia công tác phòng chống tội phạm, giữ gìn trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị, văn hóa, xây dựng… góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.


Đ/c Trần Thanh Hoài – Phó Chủ tịch UBND huyện trao Giấy khen của UBND huyện cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2017

Tại Hội nghị, 51 tập thể, 79 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, thực hiện nhiệm vụ công tác của Ban Chỉ đạo 197, Ban Chỉ đạo 138, Ban Chỉ đạo phòng chống AIDS, tệ nạn ma túy, mại dâm huyện năm 2017 đã được UBND huyện tặng Giấy khen./.

 

 Ngọc Dũng