AN NINH QUỐC PHÒNG AN NINH QUỐC PHÒNG

Huyện Mê Linh tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 của Ban chỉ đạo 138, Ban chỉ đạo 197
Ngày đăng 11/01/2019 | 15:47  | Lượt xem: 7076

Sáng ngày 11/01/2019, UBND huyện Mê Linh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 của Ban chỉ đạo 197, Ban chỉ đạo 138. Các đồng chí: Hoàng Anh Tuấn – Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo 138 huyện; Trần Thanh Hoài – Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo 197 huyện chủ trì Hội nghị.

Sáng ngày 11/01/2019, UBND huyện Mê Linh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 của Ban chỉ đạo 197, Ban chỉ đạo 138. Các đồng chí: Hoàng Anh Tuấn – Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo 138 huyện; Trần Thanh Hoài – Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo 197 huyện chủ trì Hội nghị.

Đ/c Hoàng Anh Tuấn – PCT UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo 138 huyện trao Giấy khen của Giám đốc Công an Thành phố cho các tập thể

Năm 2018, Ban chỉ đạo 138, Ban chỉ đạo 197 huyện đã bám sát, tham mưu Huyện ủy, UBND huyện triển khai đồng bộ, có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác của Trung ương, Thành phố và của huyện, góp phần quan trọng đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, trật tự công cộng... trên địa bàn huyện, tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế - xã hội của huyện phát triển.

Công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn huyện tiếp tục đạt được nhiều kết quả quan trọng: An ninh chính trị được giữ vững, tình hình an ninh nông thôn, tôn giáo... được giải quyết kịp thời, không để xảy ra phức tạp, “điểm nóng”; tội phạm và tệ nạn xã hội được kiềm chế; tỷ lệ điều tra khám phá án cao; công tác phối hợp trong điều tra, thụ lý án được duy trì, đảm bảo, không để oan sai, bỏ lọt; công tác đảm bảo trật tự trong các lĩnh vực: y tế, giáo dục, môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh được tăng cường; công tác tuyên truyền phòng ngừa ma túy, mại dâm, HIV/AIDS được triển khai với nhiều hình thức đa dạng, phong phú; công tác đấu tranh chống tội phạm và cai nghiện ma túy được cơ quan chức năng tiến hành đồng bộ, có hiệu quả; công tác xét xử án ma túy, mại dâm được các ngành nội chính quan tâm, nhất là xét xử các vụ án điểm, án lưu động; công tác phòng chống cháy nổ, tìm kiếm cứu nạn, phòng chống thiên tai được triển khai kịp thời; phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” được triển khai sâu rộng, hiệu quả.

Năm 2018, tỷ lệ điều tra, khám phá án phạm pháp hình sự trên địa bàn huyện 112/126 vụ, đạt 89%; khám phá trọng án 04/04 vụ, đạt 100%; phát hiện, xử lý hình sự 42 vụ án ma túy, với 48 đối tượng, đạt 150% chỉ tiêu năm; thực hiện cai nghiện bắt buộc 15 trường hợp, vận động cai nghiện tự nguyện đối với 64 trường hợp; phát hiện, xử lý 35 vụ, việc lĩnh vực kinh tế, trong đó khởi tố điều tra 04 vụ, với 08 đối tượng, đạt 100%; phát hiện xử lý 69 vụ, việc về môi trường, trong đó xử lý hình sự 01 vụ, đạt 100%; không phát hiện điểm, tụ điểm mại dâm....

Tại Hội nghị, các đại biểu đã phát biểu tham luận phân tích, làm rõ những kết quả đã đạt được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế. Đồng thời kiến nghị, đề xuất các giải pháp để thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự; đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị; công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm hình sự và quản lý đối tượng... trong thời gian tới.

Đ/c Hoàng Anh Tuấn – Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo 138 huyện phát biểu chỉ đạo và kết luận Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo và kết luận Hội nghị, đồng chí Hoàng Anh Tuấn – Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo 138 huyện ghi nhận những kết quả đạt được của 02 Ban chỉ đạo trong năm 2018. Để tiếp tục giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo 138 huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị cần bám sát các văn bản chỉ đạo của Thành phố, của huyện, từ đó cụ thể hóa bằng các chương trình, kế hoạch công tác, các phong trào thi đua… triển khai thực hiện có hiệu quả; tăng cường công tác kiểm tra tiến độ, kết quả thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị; chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo, giải quyết các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật tới nhân dân; bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị, kinh tế, đối ngoại, các hoạt động văn hóa, thể thao, lễ kỷ niệm lớn của đất nước, của Thủ đô và của huyện; tiếp tục phát huy, huy động sức mạnh của hệ thống chính trị, xã hội tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; xây dựng, củng cố thế trận an ninh nhân dân kết hợp với thế trận quốc phòng toàn dân trong công tác đảm bảo quốc phòng, an ninh; chú trọng vận động nhân dân tham gia công tác phòng chống tội phạm, giữ gìn trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị, văn hóa, xây dựng… góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Đ/c Trần Thanh Hoài – PCT UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo 197 huyện trao Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện cho các tập thể
Đ/c Trần Đình Nghĩa - Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Công an huyện, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 138, Ban Chỉ đạo 197 huyện trao Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện cho các cá nhân

Tại Hội nghị, các đồng chí lãnh đạo UBND huyện, lãnh đạo Ban Chỉ đạo 138, Ban Chỉ đạo 197 huyện đã trao Giấy khen của Giám đốc Công an Thành phố cho 25 tập thể, 29 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Trao Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện cho 17 tập thể, 29 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; 25 tập thể, 33 cá nhân có thành tích trong hoạt động của Ban Chỉ đạo 138, Ban Chỉ đạo 197 huyện./.

 

Ngọc Dũng