AN NINH QUỐC PHÒNG AN NINH QUỐC PHÒNG

UBND huyện Mê Linh: Tổng kết công tác Quân sự, Quốc phòng và phong trào thi đua quyết thắng năm 2018
Ngày đăng 22/01/2019 | 19:00  | Lượt xem: 13230

Ngày 22/01/2018, UBND huyện Mê Linh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Quân sự (QS), Quốc phòng (QP) và phong trào thi đua quyết thắng năm 2018, triển khai công tác năm 2019. Đến dự và chỉ đạo có đồng chí đại tá Phạm Thanh Hải – Phó tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, đồng chí Bùi Xuân Quang – Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện.

 

Toàn cảnh hội nghị

       Năm 2018, lực lượng vũ trang huyện Mê Linh đã thực hiện hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của địa phương. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc địa bàn, phối hợp các lực lượng chức năng bảo vệ an toàn các sự kiện; hoàn thành chỉ tiêu về công tác huấn luyện... Lực lượng dân quân tự vệ thường xuyên được kiện toàn, huấn luyện đầy đủ, chất lượng chính trị ngày càng cao. Bên cạnh đó đã thực hiện tốt việc kết hợp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội gắn với quốc phòng an ninh, xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh toàn diện làm nòng cốt để xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc. Ban chỉ huy quân sự 18 xã, thị trấn và các đơn vị tự vệ thực hiện tốt công tác huấn luyện tại chỗ. Công tác tuyển chọn và gọi công nhân nhập ngũ đảm bảo 100% chỉ tiêu giao. Năm 2018, huyện Mê Linh đã thực hiện tốt các cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tại các xã: Hoàng Kim, Chu Phan, Tự Lập và Thạch Đà,…

       Năm 2019, huyện Mê Linh tiếp tục tiếp tục quán triệt nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch của các cấp về công tác quân sự quốc phòng, tiếp tục xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc. Phát huy vai trò làm tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể trong huyện và cơ sở, tổ chức triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; kết hợp xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng, phong trào “Lực lượng vũ trang chung sức xây dựng nông thôn mới” và các đợt thi đua đột kích khác nhằm xây dựng lực lương vũ trang huyện ngày càng vững mạnh.

            Tại hội nghị, các đồng chí lãnh đạo Bộ Tư lệnh Thủ đô đã trao Danh hiệu Đơn vị quyết thắng và Đơn vị tiên tiến của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội cho 05 tập thể; danh hiệu Chiến sỹ thi đua, Chiến sỹ tiên tiến cho 10 cá nhân; UBND huyện đã trao Giấy khen cho 14 tập thể, 24 cá nhân có thành tích trong công tác QS, QP và phong trào thi đua quyết thắng năm 2018.

Đại tá Phạm Thanh Hải – Phó tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội trao Danh hiệu Đơn vị quyết thắng và Đơn vị tiên tiến của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội cho các tập thể có thành tích

 

Đại tá Phạm Thanh Hải – Phó tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội trao Danh hiệu Chiến sỹ thi đua, Chiến sỹ tiên tiến của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội cho các cá nhân có thành tích

Đ/c Bùi Xuân Quang – Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện tặng Giấy khen của UBND huyện cho các tập thể có thành tích