AN NINH QUỐC PHÒNG AN NINH QUỐC PHÒNG

Xã Liên Mạc tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2019
Ngày đăng 21/06/2019 | 18:00  | Lượt xem: 12981

Sáng ngày 21/6/2019, xã Liên Mạc tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2019. Về dự buổi diễn tập có các đồng chí: Bùi Xuân Quang - Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó Trưởng BCĐ diễn tập phòng thủ huyện; các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo diễn tập phòng thủ huyện; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Chỉ huy trưởng Quân sự, Trưởng Công an các xã, thị trấn.

Hội nghị UBND xã triển khai nhiệm vụ chuyển địa phương vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng an ninh, chuyển lực lượng vũ trang từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu thường xuyên lên trạng thái sẵn sàng chiến cao

Cuộc diễn tập gồm 2 nội dung. Phần vận hành cơ chế gồm 2 giai đoạn.

Giai đoạn 1: Chuyển xã vào tình trạng quốc phòng, an ninh; chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Hội nghị UBND xã triển khai thực hiện các biện pháp chuyển địa phương vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng an ninh, động viên cục bộ. Kỳ họp bất thường của HĐND xã quyết nghị chủ trương, biện pháp chuyển hoạt động cấp xã vào tình trạng chiến tranh; chuyển lực lượng vũ trang từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu toàn bộ.

Giai đoạn 2: Tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ. Hội nghị Đảng ủy xã mở rộng thông qua kế hoạch chiến đấu phòng thủ, ra nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ chiến đấu phòng thủ.

Phần thực binh thực hành tác chiến phòng thủ, trung đội dân quân xã Liên Mạc thực hành đánh địch tiến công hỏa lực và khắc phục hậu quả.

Phần thực binh: đánh địch tiến công hỏa lực và khắc phục hậu quả

Thông qua diễn tập nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy đảng, chính quyền, vai trò tham mưu của UB Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và cán bộ chuyên môn, trong đó quân sự, công an làm nòng cốt; nâng cao khả năng hiệp đồng, hoạt động chiến đấu phòng thủ của LLVT địa phương, sẵn sàng xử lý có hiệu quả các tình huống có thể xảy ra, giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương./.

                        Ngô Hà