AN NINH QUỐC PHÒNG AN NINH QUỐC PHÒNG

Xã Tiền Phong tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2019
Ngày đăng 30/05/2019 | 15:00  | Lượt xem: 24605

Sáng ngày 30/5/2019, xã Tiền Phong tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2019. Về dự buổi diễn tập có các đồng chí: Bùi Xuân Quang - Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó Trưởng BCĐ diễn tập phòng thủ huyện; các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo diễn tập phòng thủ huyện; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Chỉ huy trưởng Quân sự, Trưởng Công an các xã, thị trấn.

Hội nghị Đảng ủy xã mở rộng ra Nghị quyết lãnh đạo chuyển cấp xã vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng an ninh, chuyển LLVT từ trạng thái SSCĐ thường xuyên lên trạng thái SSCĐ cao

Cuộc diễn tập gồm 2 nội dung. Phần vận hành cơ chế gồm 2 giai đoạn.

Giai đoạn 1: Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Hội nghị Ban chấp hành Đảng ủy mở rộng ra Nghị quyết lãnh đạo chuyển lực lượng vũ trang từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu thường xuyên lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao; chuyển địa phương vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng an ninh. HĐND xã triệu tập kỳ họp bất thường quyết nghị chủ trương, biện pháp lãnh đạo chuyển lực lượng vũ trang từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao sang trạng thái sẵn sàng chiến đấu toàn bộ.

Giai đoạn 2: Tổ chức chuẩn bị chiến đấu. Hội nghị UBND xã tổ chức giao nhiệm vụ, hiệp đồng chỉ thị đảm bảo.

Phần thực binh thực hành chiến đấu phòng thủ, trung đội dân quân xã Tiền Phong thực hành đánh địch đổ bộ đường không.

Phần thực binh: Đánh địch đổ bộ đường không

Thông qua diễn tập nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy đảng, chính quyền, vai trò tham mưu của UB Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và cán bộ chuyên môn, trong đó quân sự, công an làm nòng cốt; nâng cao khả năng hiệp đồng, hoạt động chiến đấu phòng thủ của LLVT địa phương, sẵn sàng xử lý có hiệu quả các tình huống có thể xảy ra, giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương./.

                        Ngô Hà