AN NINH QUỐC PHÒNG AN NINH QUỐC PHÒNG

Xã Tự Lập tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2018
Ngày đăng 18/06/2018 | 09:04  | Lượt xem: 2381

Ngày 18/6/2018, xã Tự Lập tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2018. Về dự buổi diễn tập có các đồng chí: Hoàng Anh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo diễn tập phòng thủ huyện; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Chỉ huy trưởng Quân sự, Trưởng Công an các xã, thị trấn.

Ngày 18/6/2018, xã Tự Lập tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2018. Về dự buổi diễn tập có các đồng chí: Hoàng Anh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo diễn tập phòng thủ huyện; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Chỉ huy trưởng Quân sự, Trưởng Công an các xã, thị trấn.


Hội nghị Đảng ủy xã mở rộng ra Nghị quyết lãnh đạo chuyển cấp xã vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng an ninh, chuyển LLVT từ trạng thái SSCĐ tăng cường lên trạng thái SSCĐ cao

Cuộc diễn tập gồm 2 nội dung. Phần vận hành cơ chế gồm: Hội nghị Ban chấp hành Đảng ủy mở rộng để bàn ra Nghị quyết lãnh đạo chuyển lực lượng vũ trang từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu thường xuyên lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao; chuyển địa phương vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng an ninh. HĐND xã triệu tập kỳ họp bất thường ra Nghị quyết lãnh đạo chuyển địa phương từ hoạt động thời bình sang thời chiến. UBND xã triển khai Nghị quyết của Đảng ủy chuyển các hoạt động của địa phương vào tình trạng khẩn cấp, chuyển LLVT lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao, xử trí gây rối bạo loạn và Hội nghị đảng ủy xã thông qua kế hoạch phòng không nhân dân thời chiến của xã. Phần thực binh thực hành phương án đánh địch đổ bộ đường không.

Thông qua diễn tập nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy đảng, chính quyền, vai trò tham mưu của UB MTTQ , các đoàn thể và cán bộ chuyên môn, trong đó quân sự, công an làm nòng cốt; nâng cao khả năng hiệp đồng, hoạt động chiến đấu phòng thủ của LLVT địa phương, sẵn sàng xử lý có hiệu quả các tình huống có thể xảy ra, giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương./.

                                                                                          Ngô Hà