BÀI TUYÊN TRUYỀN VỀ CUỘC BẦU CỬ TRƯỞNG THÔN NHIỆM KỲ 2022-2025 TRÊN ĐỊA BÀN XÃ THANH LÂM

20/09/2022 | 10:27

Thôn là địa bàn quan trọng để phát huy, thực hiện dân chủ ở cơ sở, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội, vệ sinh môi trường, xây dựng đời sống văn hóa, xóa đói giảm nghèo, thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước… nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, tạo sự đoàn kết trong cộng đồng dân cư.

Thôn là địa bàn quan trọng để phát huy, thực hiện dân chủ ở cơ sở, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội, vệ sinh môi trường, xây dựng đời sống văn hóa, xóa đói giảm nghèo, thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước… nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, tạo sự đoàn kết trong cộng đồng dân cư. Chất lượng, hiệu quả hoạt động của thôn phụ thuộc nhiều vào chất lượng, tinh thần trách nhiệm, hiệu quả công tác của Ban lãnh đạo các thôn dân cư.

Với ý nghĩa đó, cuộc bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2022– 2025 là một đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn trong đời sống xã hội của các thôn, làng. Bởi cử tri trong thôn sẽ là người trực tiếp lựa chọn ra những người có đủ năng lực, uy tín để giúp chính quyền địa phương điều hành các công việc của nhà nước, của nhân dân tại thôn, chăm lo và phục vụ các quyền, lợi ích của chính người dân và của thôn làng.Thông qua bầu cử nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Việc tiến hành bầu cử Trưởng thôn lần này nhằm tăng cường, củng cố hơn nữa chất lượng hoạt động của Ban lãnh đạo thôn trên địa bàn toàn xã; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân và sự lãnh đạo của Cấp uỷ Đảng, Chính quyền địa phương trong việc tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở.

Bầu cử trưởng thôn phải được tiến hành dân chủ, công khai; đảm bảo tuyệt đối an toàn, đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19, tiết kiệm, đúng quy trình, tiêu chuẩn nhân sự nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, tạo được vai trò, vị trí, cơ sở pháp lý cho trưởng thôn quản lý, điều hành thật sự có hiệu quả hơn.

Ngày bầu cử trưởng thôn đang đến gần, cử tri trong toàn xã hãy phát huy quyền dân chủ và trách nhiệm của mình - sáng suốt, lựa chọn, bầu ra những trưởng thôn thật sự gương mẫu, uy tín và có năng lực, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ mới.

BÀI TUYÊN TRUYỀN VỀ CUỘC BẦU CỬ TRƯỞNG THÔN NHIỆM KỲ 2022-2025 TRÊN ĐỊA BÀN XÃ THANH LÂM - Ảnh 1.

 

Cuộc bầu cử trưởng thôn dân cư nhiệm kỳ 2022 - 2025 được tiến hành thống nhất trong toàn xã Thanh Lâm, vì vậy đúng 7h00' ngày chủ nhật 25 tháng 9 năm 2022, kính mời toàn bộ cử tri đại diện hộ gia đình trên địa bàn toàn xã đến  nhà văn hóa các thôn để dự lễ khai mạc và bầu cử Trưởng thôn, nhiệm kỳ 2022-2025. Mỗi cử tri đại diện hộ gia đình đến dự và phát huy tinh thần, trách nhiệm và quyền làm chủ của mình, đề lựa chọn và bầu người đại diện ưu tú cho thôn. Điều đó sẽ góp phần để ngày bầu cử trưởng thôn của xã thành công tốt đẹp./.

Top