BỘ MÁY TỔ CHỨC

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ

TT

Họ và tên

Chức danh

1

Đ/c Đỗ Đình Hồng

Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy

2

Đ/c Nguyễn Anh Tuấn

PBT TT Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

3

Đ/c Hoàng Anh Tuấn

PBT Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

4

Đ/c Hoàng Văn Tân

UVBTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện

5

Đ/c Trần Thanh Hoài

UVBTV, PCT UBND huyện

6

Đ/c Nguyễn Minh Hải

UVBTV, Chủ nhiệm UBKT HU

7

Đ/c Lỗ Xuân Hòa

UVBTV, Trưởng ban Tổ chức HU

8

Đ/c Đào Mạnh Hùng

UVBTV, Trưởng ban Tuyên giáo HU

9

Đ/c Lê Sỹ Cường

UVBTV, Trưởng ban Dân vận HU

10

Đ/c Lưu Anh Đức

UVBTV, Chỉ huy trưởng BCHQS huyện

11

Đ/c Trần Đình Nghĩa

UVBTV, Trưởng Công an huyện

12

Đ/c Phùng Minh Chiến

HUV, PCT HĐND huyện

13

Đ/c Lê Văn Khương

HUV, PCT HĐND huyện

14

Đ/c Trịnh Thị Hồng Ngân

HUV, Chủ tịch Hội LHPN huyện

15

Đ/c Phạm Thị Dung

HUV, Chủ tịch Hội Nông dân huyện

16

Đ/c Đinh Ngọc Thức

HUV, Chánh Văn phòng HĐND và UBND

17

Đ/c Đào Vương Long

HUV, Chánh Văn phòng Huyện ủy

18

Đ/c Phạm Thành Đô

HUV, Trưởng phòng Kinh tế huyện

19

Đ/c Quách Sĩ Dũng

HUV, Chánh Thanh tra huyện

20

Đ/c Đặng Văn Cường

HUV, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện

22

Đ/c Hoàng Quốc Thịnh

HUV, Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất huyện

23

Đ/c Đỗ Viết Tuyến

HUV, Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện

24

Đ/c Nguyễn Trọng Phan

HUV, Phó trưởng Ban TT Ban Tổ chức HU

25

Đ/c Ngô Quang Minh

HUV, Phó Chủ nhiệm TT UBKT HU

26

Đ/c Nguyễn Thị Lộc

HUV, PGĐ Trung tâm BDCT huyện

27

Đ/c Lê Duy Hưng

HUV, Bí thư Đảng ủy xã Chu Phan

28

Đ/c Lương Toàn Thắng

HUV, Bí thư Đảng ủy xã Thạch Đà

29

Đ/c Bùi Thị Ánh Dương

HUV, Bí thư Đảng ủy thị trấn Quang Minh

30

Đ/c Lê Anh Thưởng

HUV, Bí thư Đảng ủy xã Thanh Lâm

31

Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Hà

HUV, Bí thư Đảng ủy xã Tam Đồng

32

Đ/c Trần Sỹ Đạt

HUV, Bí thư Đảng ủy xã Tráng Việt

33

Đ/c Đường Anh Đức

HUV, Bí thư Đảng ủy xã Vạn Yên

34

Đ/c Bùi Quốc Tuấn

HUV, Chủ tịch UBND xã Đại Thịnh

35

Đ/c Tạ Quang Thái

HUV, Chủ tịch UBND xã Mê Linh

36

Đ/c Nguyễn Huy Mạnh

HUV, Viện trưởng Viện KSND huyện

37

Đ/c Đào Ngọc San

HUV, Chánh án Toàn án nhân dân huyện