BỘ MÁY TỔ CHỨC

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ

TT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

1

Đ/c Đỗ Đình Hồng

Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy

2

Đ/c Đỗ Minh Tuấn

PBT TT Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

3

Đ/c Đoàn Văn Trọng

PBT Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

4

Đ/c Hoàng Văn Tân

UVBTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện

5

Đ/c Hoàng Anh Tuấn

UVBTV, PCT UBND huyện

6

Đ/c Nguyễn Minh Hải

UVBTV, Chủ nhiệm UBKT HU

7

Đ/c Lỗ Xuân Hòa

UVBTV, Trưởng ban Tổ chức HU

8

Đ/c Nguyễn Anh Tuấn

UVBTV, Trưởng ban Tuyên giáo HU

9

Đ/c Lê Sỹ Cường

UVBTV, Trưởng ban Dân vận HU

10

Đ/c Lưu Anh Đức

UVBTV, Chỉ huy trưởng BCHQS huyện

11

Đ/c Trần Đình Nghĩa

UVBTV, Trưởng Công an huyện

12

Đ/c Phùng Minh Chiến

HUV, PCT HĐND huyện

13

Đ/c Lê Văn Khương

HUV, PCT HĐND huyện

14

Đ/c Trần Thanh Hoài

HUV, PCT UBND huyện

15

Đ/c Bùi Xuân Quang

HUV, PCT UBND huyện

16

Đ/c Đào Mạnh Hùng

HUV, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện

17

Đ/c Trịnh Thị Hồng Ngân

HUV, Chủ tịch Hội LHPN huyện

18

Đ/c Đinh Ngọc Thức

HUV, Chánh Văn phòng HĐND và UBND

19

Đ/c Đào Vương Long

HUV, Chánh Văn phòng Huyện ủy

20

Đ/c Nguyễn Thành Khang

HUV, Trưởng phòng Y tế huyện

21

Đ/c Lưu Văn Thành

HUV, Trưởng phòng Nội vụ huyện

22

Đ/c Phạm Thành Đô

HUV, Trưởng phòng Kinh tế huyện

23

Đ/c Đỗ Viết Tuyến

HUV, Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện

24

Đ/c Nguyễn Trọng Phan

HUV, Phó trưởng Ban TT Ban Tổ chức HU

25

Đ/c Nguyễn Minh Hải

HUV, Phó Chủ nhiệm TT ỦBKT HU

26

Đ/c Lê Duy Hưng

HUV, Bí thư Đảng ủy xã Chu Phan

27

Đ/c Lương Toàn Thắng

HUV, Bí thư Đảng ủy xã Thạch Đà

28

Đ/c Bùi Quốc Tuấn

HUV, Bí thư Đảng ủy xã Đại Thịnh

29

Đ/c Lê Anh Thưởng

HUV, Bí thư Đảng ủy xã Thanh Lâm

30

Đ/c Bùi Thị Ánh Dương

HUV, Bí thư Đảng ủy thị trấn Quang Minh

31

Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Hà

HUV, Bí thư Đảng ủy xã Tam Đồng

32

Đ/c Đinh Văn Lâm

HUV, Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp huyện

33

Đ/c Tạ Quang Thái

HUV, Chủ tịch UBND xã Mê Linh

34

Đ/c Phạm Thị Dung

HUV, Chủ tịch Hội Nông dân huyện

35

Đ/c Đường Anh Đức

HUV, Bí thư Đoàn TNCS HCM huyện

36

Đ/c Nguyễn Huy Mạnh

HUV, Viện trưởng Viện KSND huyện

37

Đ/c Đào Ngọc San

HUV, Chánh án Toàn án nhân dân huyện