Bộ máy tổ chức

Ban chấp hành

19/01/2022 | 14:17

TT

TT

 Họ và tên

Chức danh

1

Đ/c Nguyễn Thanh Liêm

Bí thư Huyện ủy

2

Đ/c Nguyễn Anh Tuấn

PBT TT Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

3

Đ/c Hoàng Anh Tuấn

PBT Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

4

Đ/c Hoàng Văn Tân

UVBTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện

5

Đ/c Trần Thanh Hoài

UVBTV, PCT UBND huyện

6

Đ/c Nguyễn Minh Hải

UVBTV, Chủ nhiệm UBKT HU

7

Đ/c Lỗ Xuân Hòa

UVBTV, Trưởng ban Tổ chức HU

8

Đ/c Đào Mạnh Hùng

UVBTV, Trưởng ban Tuyên giáo HU

9

Đ/c Lê Sỹ Cường

UVBTV, Trưởng ban Dân vận HU

10

 Đ/c Lưu Anh Đức

UVBTV, Chỉ huy trưởng BCHQS huyện

11 

Đ/c Lê Ngọc Ly

UVBTV, Trưởng Công an huyện

12

Đ/c Trịnh Thị Hồng Ngân

HUV, PCT HĐND huyện

13

Đ/c Lê Văn Khương

HUV, PCT UBND huyện

14

Đ/c Phùng Minh Chiến

HUV, Trưởng phòng Nội vụ huyện

15

Đ/c Phạm Thị Dung

HUV, Chủ tịch Hội Nông dân huyện

16

Đ/c Đinh Ngọc Thức

HUV, Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất

17


18

Đ/c Phạm Thành Đô

HUV, Chánh Văn phòng HĐND và UBND 

19

Đ/c Quách Sĩ Dũng

HUV, Chánh Thanh tra huyện

20

Đ/c Đặng Văn Cường

HUV, Bí thư Đảng ủy xã Văn Khê

22

Đ/c Hoàng Quốc Thịnh

HUV, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch


24

Đ/c Nguyễn Trọng Phan

HUV, Trưởng phòng Kinh tế huyện

25

Đ/c Ngô Quang Minh

HUV, Bí thư Đảng ủy xã Tam Đồng

26

Đ/c Nguyễn Thị Lộc

HUV, Phó Chủ nhiệm TT UBKT 

27

Đ/c Lê Duy Hưng

HUV, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện

28

Đ/c Lương Toàn Thắng

HUV, Phó Trưởng ban TT Ban Tổ chức HU

29

Đ/c Bùi Thị Ánh Dương

HUV, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện 

30

Đ/c Lê Anh Thưởng

HUV, Bí thư Đảng ủy xã Thanh Lâm

31

Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Hà

 HUV, Chánh văn phòng Huyện Ủy

32

Đ/c Trần Sỹ Đạt

HUV, Chánh Thanh tra huyện

33

Đ/c Đường Anh Đức

HUV, Bí thư Đảng ủy xã Vạn Yên

34

Đ/c Bùi Quốc Tuấn

HUV, Chủ tịch UBND xã Đại Thịnh

35

Đ/c Tạ Quang Thái

HUV, Bí thư Đảng ủy xã Mê Linh

36

Đ/c Nguyễn Huy Mạnh

HUV, Viện trưởng Viện KSND huyện

37

Đ/c Đào Ngọc San

HUV, Chánh án Toàn án nhân dân huyện

Top