BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ HUYỆN MÊ LINH KHAI MẠC HUẤN LUYỆN DÂN QUÂN NĂM THỨ NHẤT NĂM 2022

13/04/2022 | 19:55

Ngày 13/4/2022, Ban Chỉ huy quân sự ( CHQS) huyện Mê Linh tổ chức khai mạc huấn luyện dân quân năm thứ nhất năm 2022. Thượng tá Lưu Anh Đức - Chỉ huy trưởng, Ban CHQS huyện khai mạc lớp huấn luyện.

photo-1649854460253

Picture 1

Các đại biểu tại lễ khai mạc lớp tập huấn

Trong thời gian 15 ngày (từ ngày 13/4 –29/4/2022), gần 350 chiến sỹ dân quân thuộc các xã, thị trấn: Tiền Phong, Mê Linh, Tráng Việt, Văn Khê, Đại Thịnh, Thanh Lâm, Kim Hoa, Quang Minh, Chi Đông tham gia huấn luyện. Các xã còn lại sẽ huấn luyện trong thời gian tới. Trong thời gian huấn luyện, lực lượng Dân quân tự vệ năm thứ nhất được quán triệt một số nhận thức mới về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN trong tình hình mới; quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia nước CHXHCN Việt Nam; phòng, chống âm mưu, thủ đoạn "Diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch chống phá Cách mạng Việt Nam hiện nay; Dân quân tự vệ làm công tác vận động quần chúng, tham gia xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện; quan điểm, chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta trong tình hình mới; kết hợp kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại với quốc phòng, an ninh trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN; nội dung cơ bản của Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi) năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Cùng với đó, các chiến sỹ dân quân tự vệ sẽ được huấn luyện quân sự với nội dung như: quân sự chung; kỹ thuật cấp cứu và vận chuyển người bị thương trong chiến đấu phòng thủ xã , thị trấn; giới thiệu một số vũ khí hoá học, sinh học, công nghệ cao và cách phòng chống; kỹ thuật bơi tự do. Nội dung kỹ thuật có súng bộ binh; lựu đạn; thuốc nổ; công sự, nguỵ trang. Nội dung chiến thuật có các tư thế, động tác vận động cơ bản trong chiến đấu; lợi dụng địa hình, địa vật; từng người từng tổ dân quân tự vệ làm nhiệm vụ tuần tra canh gác, đánh chiếm, bảo vệ mục tiêu, chiến đấu ngăn chặn.

Qua đợt huấn luyện nhằm giúp cho lực lượng dân quân nâng cao nhận thức giác ngộ chính trị, quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng, tư duy mới về quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, phát huy vai trò nòng cốt, chủ trì phối hợp với các đơn vị thực hiện tốt chức năng tham mưu và triển khai thực hiện có hiệu quả công tác quân sự, quốc phòng. Từ đó, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh Nhân dân và tiềm lực, thế trận khu vực phòng thủ địa phương xây dựng "thế trận lòng dân" trên địa bàn huyện ngày càng vững chắc, đồng thời thuần thục các động tác về kỹ, chiến thuật chuyên môn nghiệp vụ, sẵn sàng chiến đấu giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn trong mọi tình huống; có kiến thức về công tác dân vận, công tác tuyên truyền, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quân sự quốc phòng, an ninh trong tình hình mới./.

Nguyễn Thu

Top