Ban CHQS huyện Mê Linh tổng kết thực hiện Luật Sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam

26/05/2023 | 17:24

Sáng 26/5, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Mê Linh đã tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Luật Sĩ quan Quân đội Nhân dân (QĐND) Việt Nam.

Thời gian qua, Đảng ủy, Ban CHQS huyện đã thường xuyên tổ chức giáo dục, quán triệt, triển khai nghiêm túc toàn diện Luật Sĩ quan QĐND Việt Nam năm 1999 đến toàn thể cán bộ, nhân viên đơn vị; Ban CHQS các xã, thị trấn và quân nhân dự bị, nhất là những điểm mới được sửa đổi, bổ sung năm 2008 và năm 2014 cũng như các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật; tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ yên tâm tư tưởng, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Ban CHQS huyện Mê Linh tổng kết thực hiện Luật Sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam - Ảnh 1.

Toàn cảnh Hội nghị

Ban CHQS Huyện thường xuyên chủ động làm tốt công tác tham mưu, đề xuất cấp trên những chủ trương biện pháp thực hiện hiệu quả Luật Sĩ quan trong đơn vị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra; thường xuyên định hướng cho cán bộ, sĩ quan tìm hiểu, nghiên cứu tài liệu và nội dung của Luật Sĩ quan Quân đội; những vấn đề khó hiểu, đều được Đảng ủy, Ban CHQS giải đáp thỏa đáng, do đó 100% cán bộ, sĩ quan của đơn vị đều nắm hiểu và thực hiện tốt Luật; tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ yên tâm tư tưởng, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đồng thời Đảng uỷ, Chỉ huy Ban CHQS Huyện thường xuyên tập trung quan tâm thực hiện công tác bảo đảm chế độ, chính sách, hậu phương đối với sĩ quan nhất là các đồng chí có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Thực hiện nghiêm chính sách tiền lương, phụ cấp đối với cán bộ sĩ quan.

Luật Sĩ quan QĐNDVN mặc dù có tính ổn định hơn so với một số luật khác, tuy nhiên do Luật đã được ban hành cách đây hơn 20 năm và lần sửa đổi gần nhất cũng đã được gần 10 năm. Vì vậy có nhiều điểm so với thực tiễn hiện nay chưa thực sự phù hợp. Nhất là các chế độ chính sách đối với đội ngũ cán bộ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp.

Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung làm rõ ưu khuyết điểm, hạn chế trong công tác xây dựng đội ngũ sĩ quan, biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ sĩ quan trong tình hình mới. Đánh giá tính đặc thù, sự phù hợp giữa Luật Sĩ quan với các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan; những vướng mắc, bất cập trong tổ chức triển khai thực hiện; đồng thời đề xuất nội dung, giải pháp khắc phục cụ thể, đáp ứng mục tiêu xây dựng QĐNDVN cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại trong thời gian tới.


Nguyễn Thu

Top