Bộ máy tổ chức

Ban thường vụ

19/01/2022 | 14:16

Ban Thường vụ Huyện uỷ Mê Linh khoá XI, nhiệm kỳ 2020-2025

Ban Thường vụ Huyện uỷ Mê Linh khoá XI, nhiệm kỳ 2020-2025

STT

Họ và tên 

Chức vụ 

1

Đ/c Nguyễn Thanh Liêm 

Bí thư Huyện ủy

2

Đ/c Nguyễn Anh Tuấn

PBT TT HU, Chủ tịch HĐND huyện

3

Đ/c Hoàng Anh Tuấn

PBT HU, Chủ tịch UBND huyện

4

Đ/c Hoàng Văn Tân

Ủy viên BTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện

5

Đ/c Trần Thanh Hoài

Ủy viên BTV, Phó chủ tịch UBND huyện

6

Đ/c Lỗ Xuân Hòa

Ủy viên BTV, Trưởng ban Tổ chức HU

7

Đ/c Nguyễn Minh Hải

Ủy viên BTV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra HU

8

Đ/c Đào Mạnh Hùng

Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo HU

9

Đ/c Lê Sỹ Cường

Ủy viên BTV, Trưởng ban Dân vận HU

10

Đ/c Lưu Anh Đức

Ủy viên BTV, Chỉ huy trưởng BCHQS huyện

11

Đ/c Lê Ngọc Ly 

Ủy viên BTV, Trưởng Công an huyện

Top