Bồi dưỡng kỹ năng và kinh nghiệm trong giám sát chuyên đề của HĐND

17/04/2024 | 10:45

Trong 2 ngày 16 và 17/4/2024, tại Hội trường Huyện ủy - HĐND - UBND huyện Mê Linh, Hội đồng Nhân dân (HĐND) Huyện đã phối hợp với Trung tâm Chính trị Huyện tổ chức hội nghị bồi dưỡng kỹ năng và kinh nghiệm trong giám sát chuyên đề của HĐND cho trên 530 đại biểu HĐND các cấp huyện Mê Linh, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

C:\Users\Admin\Desktop\IMG_9968.JPG

Các đại biểu tham dự hội nghị

Giám sát là chức năng quan trọng của HĐND. Thông qua hoạt động giám sát, HĐND nắm chắc tình hình thực tiễn để quyết định đúng và trúng những vấn đề mà thực tiễn đặt ra, đồng thời, có những chủ trương và biện pháp kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nghị quyết HĐND và thực thi pháp luật. Trong hoạt động giám sát nói chung của HĐND thì giám sát chuyên đề có vị trí quan trọng trong các loại hoạt động giám sát, giúp HĐND nhận định, đánh giá đúng tình hình và quyết định các chủ trương, giải pháp, cơ chế chính sách để giải quyết những vấn đề quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được Tiến sĩ Lê Văn Hoạt - Nguyên Phó Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội truyền đạt 3 chuyên đề: Những quy định pháp luật chủ yếu về giám sát và giám sát chuyên đề; Kỹ năng và kinh nghiệm trong xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức giám sát chuyên đề; Những sai sót, vướng mắc hay gặp trong tổ chức hoạt động giám sát chuyên đề và hướng xử lý. Trong đó, Tiến sĩ Lê Văn Hoạt đi sâu vào truyền đạt kỹ năng và kinh nghiệm trong giám sát Tài chính - ngân sách của HĐND để các đại biểu hiểu rõ về vai trò của giám sát Tài chính - ngân sách của HĐND; nhiệm vụ và quyền hạn của HĐND trong quản lý lĩnh vực quản lý tài chính - ngân sách; giám sát tài chính - ngân sách tại các kỳ họp HĐND.

C:\Users\Admin\Desktop\IMG_9985.JPG

Tiến sĩ Lê Văn Hoạt - Nguyên Phó Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội truyền đạt các nội dung tại hội nghị

Sau phần truyền đạt lý thuyết, Tiến sĩ Lê Văn Hoạt đã dành thời gian để trao đổi, thảo luận và giải đáp những thắc mắc của các đại biểu trong hoạt động giám sát Tài chính - ngân sách của HĐND tại địa phương.

Thông qua hội nghị giúp các đại biểu HĐND tiếp thu, vận dụng những kỹ năng, kinh nghiệp được tập huấn vào thực tế hoạt động, nâng cao chuyên môn; trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm hay, cách làm mới, hiệu quả, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND các cấp trong thời gian tới.


Nguyễn Thu

Top