BỘ MÁY TỔ CHỨC

CÁC ĐOÀN THỂ CHÍNH TRỊ XÃ HỘI CÁC ĐOÀN THỂ CHÍNH TRỊ XÃ HỘI

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Mê Linh

Ngày đăng 15/01/2021 | 10:57  | Lượt xem: 125
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Mê Linh

Liên đoàn Lao động huyện Mê Linh

Ngày đăng 19/01/2019 | 04:58  | Lượt xem: 8290
Địa chỉ liên hệ: Khu trung tâm hành chính huyện, thôn Đại Bái, xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh. Điện thoại: 04.35252049. ...

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Mê Linh

Ngày đăng 19/01/2019 | 04:58  | Lượt xem: 7897
Địa chỉ liên hệ: Khu trung tâm hành chính huyện, thôn Đại Bái xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh SĐT:  04.381.83.439 ...

Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Mê Linh

Ngày đăng 19/01/2019 | 04:58  | Lượt xem: 10042
Địa chỉ liên hệ: Khu trung tâm hành chính huyện, thôn Đại Bái, xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh SĐT: 04.38183438 ...

Hội Cựu chiến binh huyện Mê Linh

Ngày đăng 19/01/2019 | 04:57  | Lượt xem: 7682
Đ ịa chỉ: Khu trung tâm hành chính huyện Mê Linh, thôn Đại Bái, xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh. SĐT: 04.38183442. ...

Hội nông dân huyện Mê Linh

Ngày đăng 19/01/2019 | 04:56  | Lượt xem: 7981
Điạ chỉ: Khu trung tâm hành chính huyện, thôn Đại Bái, xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh. SĐT: 04.38183445 ...