BỘ MÁY TỔ CHỨC

CÁC ĐƠN VỊ NỘI CHÍNH - HIỆP QUẢN CÁC ĐƠN VỊ NỘI CHÍNH - HIỆP QUẢN

Bảo hiểm xã hội huyện Mê Linh

Ngày đăng 19/01/2019 | 10:13  | Lượt xem: 16656
Bảo hiểm xã hội huyện

Bưu điện huyện Mê Linh

Ngày đăng 19/01/2019 | 10:12  | Lượt xem: 11834
I. Thông tin liên hệ :     1.Tên đơn vị: Bưu điện Mê Linh – Bưu điện trung tâm 4 ...

Trung tâm Viễn thông Mê Linh

Ngày đăng 19/01/2019 | 10:12  | Lượt xem: 10828
   I. Thông tin liên hệ.  1. Tên đơn vị: Trung tâm viễn thông Mê Linh – Công ty điện thoại Hà Nội 1 ...

Bệnh viện đa khoa huyện Mê Linh

Ngày đăng 19/01/2019 | 10:11  | Lượt xem: 12568
Bệnh viện đa khoa huyện

Chi cục thống kê huyện Mê Linh

Ngày đăng 19/01/2019 | 10:10  | Lượt xem: 9466
  I. Thông tin liên hệ: Địa chỉ liên hệ: Khu trung tâm hành chính huyện, Xã Đại Thịnh - Huyện Mê Linh - TP. Hà Nội. ...

Công ty điện lực Mê Linh

Ngày đăng 19/01/2019 | 10:10  | Lượt xem: 16012
Công ty điện lực Mê Linh

Trung tâm y tế huyện Mê Linh

Ngày đăng 19/01/2019 | 10:09  | Lượt xem: 8173
Trung tâm Y tế huyện

Đội quản lý thị trường số 32

Ngày đăng 19/01/2019 | 10:09  | Lượt xem: 6578
I. Thông tin chung:   Địa chỉ liên hệ: Khu trung tâm hành chính huyện, xã Đại Thịnh, Mê Linh, Hà Nội.  Điện thoại: 04.6675.1819  Email: doi32@qltt-hanoi.gov.vn ...

Viện kiểm sát nhân dân huyện Mê Linh

Ngày đăng 19/01/2019 | 10:08  | Lượt xem: 6273
  I.Thông tin liên hệ :    1. Địa chỉ liên hệ: Xã Đại Thịnh - Huyện Mê Linh - TP.Hà Nội    2. Danh sách lãnh đạo: ...

Đội Thanh tra giao thông vận tải huyện Mê Linh

Ngày đăng 19/01/2019 | 10:08  | Lượt xem: 5848
1. Địa chỉ liên hệ: Taị trụ sở của Trung tâm Dân số - KHHGĐ huyện Mê Linh, Khu trung tâm hành chính huyện, xã Đại Thịnh - Huyện Mê Linh- TP Hà Nội. 2. Danh sách...

Ban chỉ huy quân sự huyện Mê Linh

Ngày đăng 19/01/2019 | 10:07  | Lượt xem: 5791
Ban Chỉ huy quân sự huyện

Công an huyện Mê Linh

Ngày đăng 19/01/2019 | 10:07  | Lượt xem: 4299
Công an huyện

Toà án nhân dân huyện Mê Linh

Ngày đăng 19/01/2019 | 10:06  | Lượt xem: 6631
I. Thông tin liên hệ:    1.Địa chỉ liên hệ: Khu hành chính huyện Mê Linh - Xã Đại Thịnh - Huyện Mê Linh - TP. Hà...

Chi cục thi hành án dân sự huyện Mê Linh

Ngày đăng 19/01/2019 | 10:05  | Lượt xem: 5088
  I. Thông tin liên hệ :   1. Địa chỉ liên hệ: Khu trung tâm hành chính huyện - Xã Đại Thịnh - Huyện Mê Linh - TP. Hà Nội.   2. Email: ...

Chi cục thuế khu vực Sóc Sơn - Mê Linh

Ngày đăng 19/01/2019 | 10:03  | Lượt xem: 7944
Chi cục thuế khu vực Sóc Sơn - Mê Linh