CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC

Ban Chấp hành Huyện đoàn Mê Linh tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết đại hội lần thứ X (2017 - 2022)

Ngày đăng 09/07/2020 | 12:04  | Lượt xem: 206
Sáng ngày 07/7/2020, Ban Chấp hành Huyện đoàn Mê Linh tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ X (2017 - 2022).

Ban đại diện Ngân hàng chính sách xã hội huyện Mê Linh sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

Ngày đăng 09/07/2020 | 11:56  | Lượt xem: 169
Sáng ngày 08/7/2020, tại trụ sở UBND xã Tiến Thịnh, Ban đại diện Ngân hàng chính sách xã hội huyện Mê Linh đã tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ...

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mê Linh tổ chức Hội nghị Ủy Ban MTTQ Việt Nam huyện Mê Linh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019 – 2024; sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

Ngày đăng 09/07/2020 | 11:32  | Lượt xem: 175
Sáng ngày 07/7/2020, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mê Linh tổ chức Hội nghị Ủy Ban MTTQ Việt Nam huyện Mê Linh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019 – 2024; sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu...