Những khúc tình ca


Video xây dựng NTM


Các Ban thuộc Hội đồng nhân dân huyện

CÁC BAN THUỘC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN

 

I. BAN KINH TẾ - XÃ HỘI

1. Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - UVBTV, Trưởng Ban Tuyên Giáo Huyện ủy, Trưởng ban

2. Đồng chí Đỗ Đăng Khoa - Phó Trưởng ban chuyên trách

 

II. BAN PHÁP CHẾ

1. Đồng chí Lê Sỹ Cường - UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy, Trưởng ban

2. Đồng chí Nguyễn Văn Minh - Phó Trưởng ban chuyên trách