Chỉ thị Của Ban thường vụ Huyện ủy Về tăng cường hiệu quả, chất lượng quản lý và sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn huyện Mê Linh

11/07/2022 | 14:48

Ngày 01/7/2022 Huyện ủy Mê Linh ra Chỉ thị số 16-CT/HU Về tăng cường hiệu quả, chất lượng quản lý và sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn huyện Mê Linh

Xem chi tiết Chỉ thị 

Top