Chuyển biến tích cực sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW tại huyện Mê Linh

28/06/2024 | 16:38

Qua 10 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, ngày 22/11/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội” tại huyện Mê Linh đã có hàng nghìn lượt hộ nghèo và đối tượng chính sách được tiếp cận với nguồn vốn ưu đãi để mở rộng sản xuất, kinh doanh; giải quyết việc làm; xây mới, sửa nhà ở, công trình nước sạch, vệ sinh môi trường; trang trải chi phí học tập;… góp phần thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và đảm bảo an sinh xã hội.

Chuyển biến tích cực sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW tại huyện Mê Linh- Ảnh 1.

Cán bộ NHCSXH huyện Mê Linh giải ngân vốn vay tại xã Thạch Đà.

 Để triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, Huyện ủy Mê Linh đã ban hành kế hoạch số 54-KH/HU, UBND ban hành kế hoạch số 175/KH-UBND và nhiều văn bản chỉ đạo hoạt động tín dụng chính sách.

HĐND Huyện phê duyệt kế hoạch phân bổ nguồn vốn Quỹ quốc gia giải quyết việc làm và nguồn Ngân sách Thành phố ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn Huyện..;

UBND Huyện, Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện Mê Linh chỉ đạo Phòng giao dịch NHCSXH Huyện phối hợp với các phòng, ban, ngành, tổ chức Hội đoàn thể, UBND các xã, thị triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp linh hoạt, sáng tạo nhằm đưa đồng vốn tín dụng chính sách đến đúng đối tượng thụ hưởng, phát huy hiệu quả.

Đến nay, tổng dư nợ tín dụng chính sách tại huyện Mê Linh đạt 624,3 tỷ đồng với 9 chương trình tín dụng ưu đãi, 11.498 khách hàng vay vốn. Trong đó, hơn 200 hộ khó khăn về nhà ở đã xây dựng được nhà ở khang trang, hơn 30 học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn trang trải học phí, hơn 8.000 lao động được giải quyết việc làm,…

Chuyển biến tích cực sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW tại huyện Mê Linh- Ảnh 2.

Khách hàng tại xã Tam Đồng vay vốn tín dụng chính sách đầu tư trồng nấm mang lại hiệu quả kinh tế cao.

 Từ việc sử dụng nguồn vốn tín dụng chính sách đúng đối tượng, đúng mục đích đã góp phần phát triển kinh tế - xã hội của Huyện. Đến nay, toàn Huyện không còn hộ nghèo, thu nhập bình quân đầu người đạt 63 triệu đồng/năm; 16/16 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 5/16 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; huyện Mê Linh đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn huyện nông thôn mới năm 2020.

Để tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, trong thời gian tới, huyện Mê Linh tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động ủy thác, việc sử dụng vốn của khách hàng; tập trung củng cố, nâng cao hiệu quả của các Tổ tiết kiệm và vay vốn;.. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng chính sách xã hội, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng huyện Mê Linh ngày càng giàu đẹp, văn minh./.

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Mê Linh

Top