Công điện Về việc chủ động ứng phó với diễn biến của cơn bão số 4 (bão Noru)

26/09/2022 | 17:48

Ngày 24/9/2022 UBND huyện Mê Linh ra Công điện số 04/CĐ-BCH Về việc chủ động ứng phó với diễn biến của cơn bão số 4 (bão Noru)

Xem chi tiết Công điện 

Top