Công khai tiếp nhận bản tự công bố sản phẩm thực phẩm

17/08/2022 | 16:08

Ngày 9/8/2022 Phòng kinh tế huyện Mê Linh ra văn bản số 139/KT - HC V/v Công khai tiếp nhận bản tự công bố sản phẩm thực phẩm.

Xem chi tiết Thông báo 

Top