Đảng bộ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Mê Linh quán triệt, triển khai thực hiện các Chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội

30/09/2023 | 11:16

Tại Thị trấn Quang Minh: Sáng ngày 29/9/2023, Đảng bộ Thị trấn Quang Minh tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU, ngày 07/8/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị thành phố Hà Nội và quán triệt Chỉ thị số 25-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) cho 440 đảng viên các Chi bộ thuộc Đảng bộ thị trấn.

Đảng bộ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Mê Linh quán triệt, triển khai thực hiện các Chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội - Ảnh 1.

Đào Mạnh Hùng - Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ, Giám đốc Trung tâm Chính trị Huyện truyền đạt nội dung các Chỉ thị

Tại hội nghị, các đồng chí đảng viên đã được nghe đồng chí Đào Mạnh Hùng - Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ, Giám đốc Trung tâm Chính trị Huyện truyền đạt nội dung Chỉ thị số 24-CT/TU. Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ cho biết: Thời gian gần đây, trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của không ít tập thể Cấp ủy, địa phương, đơn vị; trong tham mưu, xử lý công việc của nhiều cá nhân cán bộ, công chức, viên chức đã bộc lộ những hạn chế, yếu kém, không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, cần được thẳng thắn nhìn nhận, phân tích, đánh giá nguyên nhân để có giải pháp chấn chỉnh, xử lý kịp thời.

Nhằm khắc phục những hạn chế tồn tại nêu trên, tạo chuyển biến căn bản từ nhận thức đến hành động của cấp ủy Đảng và cả hệ thống chính trị về tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Chỉ thị số 24-CT/TU về tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị thành phố Hà Nội.

Cũng tại hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy quán triệt Chỉ thị số 25-CT/TU, ngày 20/9/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn thành phố Hà Nội trong tình hình mới.

Chỉ thị nêu rõ, để tăng cương hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý, điều hành, đặc biệt là khâu tổ chức thực hiện từ công tác quy hoạch, cấp phép xây dựng công trình, nghiệm thu đưa vào sử dụng và kiểm tra, thanh tra, giám sát về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Để hạn chế đến mức thấp nhất các nguy cơ cháy, nổ xảy ra, đảm bảo an toàn tính mạng về người và tài sản của nhân dân, của Nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp. Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu người đứng đầu Cấp ủy, Chính quyền, cơ quan, doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm khi để xảy ra cháy, nổ gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản trong phạm vi lãnh đạo, quản lý của mình, đồng thời, phát huy vai trò giám sát của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội và Nhân dân trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ;…

Đồng chí Đào Mạnh  Hùng - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy nhấn mạnh: Thị trấn Quang Minh có Khu công nghiệp Quang Minh tập trung nhiều nhà máy xí nghiệp, số lượng công nhân lưu trú thuê trọ trên địa bàn đông. Do đó, nguy cơ xảy ra cháy nổ cao. Để đảm bảo PCCC & CNCH trên địa bàn thị trấn, đồng  chí Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy đề nghị Cấp ủy, Chính quyền, cơ quan, doanh nghiệp thực hiện nghiêm Chỉ thị 25 của Ban Thường vụ Thành ủy; lấy chủ động phòng ngừa là chính. Huy động tối đa các lực lượng tại chỗ và Nhân dân tham gia chữa cháy, nhất là trong "thời điểm vàng" 5 phút kể từ khi vụ cháy xảy ra với phương châm bốn tại chỗ "chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ.";…

Thị trấn đẩy nhanh công tác tổng kiểm tra toàn bộ các cơ sở kinh doanh cho thuê trọ trên địa bàn, kịp thời phát hiện những sai phạm của các cơ sở về đất đai, xây dựng, quy hoạch, PCCC để có biện pháp xử lý; yêu cầu các chủ kinh doanh nhà trọ khắc phục ngay những  tồn tại về PCCC &CNCH nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người thêu trọ.

*Trước đó ngày 27/9/2023 tại xã Đại Thịnh: Đảng bộ xã Đại Thịnh tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU, ngày 07/8/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị thành phố Hà Nội và quán triệt Chỉ thị số 25-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) cho 280 đảng viên các Chi bộ thuộc Đảng bộ xã.

Đảng bộ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Mê Linh quán triệt, triển khai thực hiện các Chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội - Ảnh 2.

Các đảng viên tham dự hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí  Lưu Văn Tư - Bí thư Đảng uỷ xã Đại Thịnh nhấn mạnh: Nội dung Chỉ thị 24 và Chỉ thị 25 của Ban Thường vụ Thành uỷ Hà Nội có ý nghĩa thiết thực gắn liền với thực hiện chức trách nhiệm vụ của mỗi cán bộ, đảng viên. Do đó mỗi đảng viên cần nghiêm túc tiếp thu và thực hiện tạo sự thống nhất cao về ý chí và hành động; gương mẫu, tự giác thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ trên mỗi cương vị công tác của mình nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và đồng bộ trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng các cơ quan, địa phương.

Tại hội nghị, các đồng chí đảng viên đã được đồng chí Đỗ Đăng Khoa - Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị Huyện truyền đạt nội dung Chỉ thị số 24-CT/TU.Theo đó, tiêu đề chỉ thị 24 là "tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị Thành phố" đã để nội dung "kỷ cương" đứng trước "kỷ luật" và tiếp sau là "trách nhiệm" thể hiện rất rõ tính nghiêm minh chấp hành, sự quyết tâm, tinh thần chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy; nhấn mạnh mức độ, yêu cầu trong công tác quản lý điều hành và thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong hệ thống chính trị từ Thành phố xuống cơ sở.

*Tại xã Tiền Phong: Sáng ngày 29/9/2023, Đồng chí Nguyễn Ngọc Liêm - Bí thư Đảng ủy xã Tiền Phong đã quán triệt Chỉ thị số 24-CT/TU, ngày 07/8/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị thành phố Hà Nội ; Chỉ thị số 25-CT/TU ngày 20/9/2023 về tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo , chỉ đạo của Đảng đối với công tác  PCCC và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn Thành phố Hà Nội và triển khai các kế hoạch tuyên truyền quán triệt và tổ chức thực hiện của Đảng bộ xã. Với hơn 100 đảng viên thuộc Đảng bộ xã tham dự.

Đảng bộ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Mê Linh quán triệt, triển khai thực hiện các Chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội - Ảnh 3.

Đ/c Nguyễn Ngọc Liêm - Bí thư Đảng bộ xã Tiền Phong quán triệt các Chỉ thị

*Tại thị trấn Chi Đông: Sáng ngày 29/9/2023, Đảng bộ thị trấn Chi Đông tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU, ngày 07/8/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về "Kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị thành phố Hà Nội" cho các đảng viên của Đảng bộ.

Đảng bộ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Mê Linh quán triệt, triển khai thực hiện các Chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội - Ảnh 4.

Các đại đảng viên thị trấn Chi Đông tham dự hội nghị

Đồng chí Lê Anh Thưởng, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy thị trấn Chi Đông trực tiếp truyền đạt những nội dung chính của Chỉ thị 24- CT/TU Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội.

Để Chỉ thị số 24-CT/TU thực sự phát huy được hiệu quả, đi vào thực chất, Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ ra 6 nhóm nhiệm vụ và yêu cầu các cấp uỷ Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội từ Thành phố đến cơ sở, toàn thể đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố tập trung thực hiện:

Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức của tập thể, cá nhân cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong hệ thống chính trị thành phố về vị trí, vai trò và trách nhiệm chấp hành cương, kỷ luật công vụ trong thực hiện nhiệm vụ được phân công; tuyệt đối không né tránh, đùn đẩy trách nhiệm; không ngừng nâng cao tinh thần, thái độ, ý thức trách nhiệm, hiệu quả đối với công việc được giao; khơi dậy tình yêu Hà Nội, ý chí, khát vọng, tâm huyết xây dựng, phát triển Thủ đô "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại" bằng những việc làm cụ thể, hiệu quả, thiết thực.

Xây dựng văn hóa lãnh đạo, quản lý, văn hóa liêm chính trong thực thi công vụ, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thường xuyên "tự soi, tự sửa", liên hệ bản thân với nhận diện 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" để kịp thời có giải pháp khắc phục.

Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo; kiểm tra, giám sát tổ chức đảng gắn với trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp để kịp thời chấn chỉnh những khuyết điểm, lệch lạc và xử lý kịp thời, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả những phức tạp phát sinh từ thực tiễn ngay từ cơ sở.

Cá nhân các đồng chí cấp ủy viên, cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là người đứng đầu phải thực sự gương mẫu, đi đầu về tinh thần trách nhiệm, tính chuyên nghiệp, tinh thần tận tụy phục vụ nhân dân, nói đi đôi với làm, chấp hành sự phân công, điều động của tổ chức; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đối diện và vượt qua khó khăn, thử thách vì công việc chung.

Siết chặt kỷ cương, kỷ luật, đạo đức công vụ; tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra, nhất là kiểm tra đột xuất về thực hiện các thủ tục hành chính, về chấp hành quy định giờ giấc làm việc, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân, quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan. Phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà, tiêu cực và vi phạm khác.

Đảng bộ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Mê Linh quán triệt, triển khai thực hiện các Chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội - Ảnh 5.

Đồng chí Lê Anh Thưởng - HUV, Bí thư Đảng ủy thị trấn quán triệt Chỉ thị

Cũng tại hội nghị, các đảng viên đã được quán triệt Chỉ thị số 25-CT/TU, ngày 20/9/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác PCCC & CNCH trên địa bàn thành phố Hà Nội trong tình hình mới.

Chỉ thị nêu rõ, để tăng cương hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý, điều hành, đặc biệt là khâu tổ chức thực hiện từ công tác quy hoạch, cấp phép xây dựng công trình, nghiệm thu đưa vào sử dụng và kiểm tra, thanh tra, giám sát về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Để hạn chế đến mức thấp nhất các nguy cơ cháy, nổ xảy ra, đảm bảo an toàn tính mạng về người và tài sản của nhân dân, của Nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu lấy chủ động phòng ngừa là chính, lấy phòng ngừa là "cơ bản-chiến lược - lâu dài." Huy động tối đa các lực lượng tại chỗ và Nhân dân tham gia chữa cháy, nhất là trong "thời điểm vàng" 5 phút kể từ khi vụ cháy xảy ra với phương châm bốn tại chỗ "chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ.";…

Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu người đứng đầu Cấp ủy, Chính quyền, cơ quan, doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm khi để xảy ra cháy, nổ gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản trong phạm vi lãnh đạo, quản lý của mình, đồng thời, phát huy vai trò giám sát của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội và Nhân dân trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ;…


Nguyễn Thu - Ngọc Tuấn

Top