DI TÍCH - DANH LAM THẮNG CẢNH

Tổng quan về di tích lịch sử - văn hóa huyện Mê Linh

Ngày đăng 15/06/2019 | 09:00  | Lượt xem: 3433
Lịch sử hình thành và phát triển huyện Mê Linh gắn liền với thời đại các vua Hùng dựng nước, là địa bàn cư trú của các Lạc tướng, Lạc hầu dòng dõi vua Hùng.