Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp huyện Mê Linh

16/03/2023 | 16:03

Chiều 15/3/2023, dưới sự chủ trì của đồng chí Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thanh Liêm, Thường trực Huyện ủy Mê Linh đã có buổi làm việc với HĐND Huyện về kết quả hoạt động của HĐND các cấp huyện Mê Linh năm 2022, 3 tháng đầu năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp huyện Mê Linh - Ảnh 1.

Quang cảnh buổi làm việc

Cùng dự có đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND Huyện; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; lãnh đạo HĐND, UBND Huyện; Trưởng các phòng, ban, ngành, Ủy ban MTTQ, các đoàn thể Huyện; Chủ tịch HĐND các xã, thị trấn.

Tại buổi làm việc, thay mặt Thường trực HĐND Huyện, đồng chí Trịnh Thị Hồng Ngân - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND Huyện đã báo cáo kết quả hoạt động của HĐND các cấp huyện Mê Linh năm 2022, 3 tháng đầu năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

HĐND Huyện hiện có 33 đại biểu, sinh hoạt tại 09 tổ đại biểu theo đơn vị bầu cử. Thường trực HĐND huyện gồm 04 đại biểu, trong đó, đồng chí Chủ tịch HĐND Huyện hoạt động kiêm nhiệm, 01 đồng chí Phó Chủ tịch HĐND Huyện hoạt động chuyên trách; 02 đồng chí là Trưởng Ban Kinh tế - xã hội và Trưởng Ban Pháp chế hoạt động kiêm nhiệm.

Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp huyện Mê Linh - Ảnh 2.

Đ/c Trịnh Thị Hồng Ngân - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND Huyện báo cáo kết quả hoạt động của HĐND các cấp trong Huyện

HĐND cấp xã hiện có 484 đại biểu. Thường trực HĐND xã, thị trấn có 04 đại biểu. Trong đó, Chủ tịch HĐND hoạt động kiêm nhiệm, 01 đồng chí Phó Chủ tịch HĐND hoạt động chuyên trách; lãnh đạo, thành viên các Ban HĐND đều hoạt động kiêm nhiệm.

Năm 2022 và 3 tháng đầu năm 2023, Thường trực HĐND Huyện tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ theo chức năng, thẩm quyền, đảm bảo đúng quy định, sát với thực tiễn và yêu cầu phát triển của Huyện. Thường trực HĐND Huyện tham mưu Thường trực Huyện ủy ban hành các Kế hoạch để chỉ đạo, triển khai thực hiện Đề án số 15-ĐA/TU, ngày 12/5/2022 của Thành ủy về "Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2026 gắn với thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và củng cố chính quyền nông thôn tại thành phố Hà Nội". Tổ chức tốt kỳ họp HĐND, nâng cao chất lượng thẩm tra các Ban HĐND Huyện; định hướng hoạt động của các Tổ đại biểu HĐND Huyện và HĐND cấp xã, nhất là hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, đôn đốc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân.

Từ đầu năm 2022 đến nay, HĐND huyện đã tổ chức 03 kỳ họp, ban hành 12 Nghị quyết; HĐND các xã, thị trấn tổ chức 45 kỳ họp, ban hành 192 Nghị quyết. Thường trực HĐND huyện đã thực hiện 13 cuộc giám sát, khảo sát; Ban Kinh tế - xã hội và Ban Pháp chế HĐND Huyện đã tổ chức 18 cuộc giám sát, khảo sát; HĐND các xã, thị trấn đã tổ chức 91 cuộc khảo sát, giám sát về các vấn đề dân sinh bức xúc, được Nhân dân, cử tri quan tâm như: Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và; công tác quản lý, sử dụng đất nông nghiệp công ích; Việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội; Công tác đầu tư xây dựng cơ bản; việc phân bổ dự toán ngân sách; công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư; công tác cải cách hành chính;...

Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp huyện Mê Linh - Ảnh 3.

Chủ tịch HĐND xã Thanh Lâm Hà Minh Thuấn tham luận tại buổi làm việc

Hoạt động chất vấn có đổi mới, thực chất, rõ kết quả, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cử tri. Các phiên chất vấn của HĐND diễn ra sôi nổi, thẳng thắn, nghiêm túc, thực chất, trách nhiệm. Toàn bộ phiên họp chất vấn và trả lời chất vấn của HĐND Huyện được công khai, truyền thanh trực tiếp để cử tri và Nhân dân toàn Huyện theo dõi, giám sát.

Thường trực HĐND Huyện tổ chức phiên giải trình với chủ đề về công tác đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước với hàng chục ý kiến chất vấn liên quan đến chủ trương đầu tư, việc triển khai dự án, công tác quyết toán các dự án đầu tư công. Thường trực HĐND xã, thị trấn đã tổ chức 13 phiên giải trình với tổng số 45 ý kiến chất vấn về các vấn đề dân sinh bức xúc tại địa phương.

Để hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND Huyện Trịnh Thị Hồng Ngân đề nghị Thường trực Huyện ủy quan tâm bố trí Trưởng Ban chuyên trách theo Đề án số 15 và Kế hoạch số 105 của Thành ủy.

Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp huyện Mê Linh - Ảnh 4.

Đ/c Lê Văn Khương - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND Huyện phát biểu tại buổi làm việc

Tại Hội nghị, các đại biểu tiến hành thảo luận về những thuận lợi, khó khăn trong hoạt động của HĐND; chất lượng hoạt động giải trình, giám sát, khảo sát, chất vấn của HĐND cấp Huyện và cấp xã.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND Huyện Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh, hoạt động của Thường tực HĐND, các Ban HĐND, các tổ đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn Huyện thời gian qua đã có chuyển biến tích cực; vai trò, vị thế của HĐND ngày càng được nâng cao. Hoạt động kiểm tra, giám sát, chất vấn, tái chất vấn của HĐND ngày càng thực chất. Hoạt động tiếp xúc cử tri, giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo, ý kiến, phản ánh của cử tri ngày càng được quan tâm, chất lượng được nâng lên.

Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp huyện Mê Linh - Ảnh 5.

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND Nguyễn Anh Tuấn phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thanh Liêm - Bí thư Huyện ủy ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao chất lượng hoạt động của HĐND các cấp trong Huyện thời gian qua. Bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí Bí thư Huyện ủy cũng thẳng thắn chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong hoạt động của HĐND cấp Huyện và cấp xã như: Hiệu quả công tác khảo sát, giám sát của Thường trực, các Ban HĐND chưa cao; việc thực hiện, giải quyết các Kết luận tại các phiên chất vấn, giải trình của HĐND, Thường trực HĐND còn chậm; công tác đôn đốc, giám sát việc giải quyết đơn thư của công dân chất lượng còn thấp.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị, HĐND các cấp trong Huyện có giải pháp khắc phục những hạn chế nêu trên; tập trung đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động, vai trò, vị trí của HĐND. Trong đó, HĐND các cấp trong Huyện tiếp tục cải tiến, đổi mới hoạt động kỳ họp, chất vấn, giải trình, giám sát của HĐND, các Ban HĐND. Trong đó tăng cường việc theo dõi, đôn đốc, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, Kết luận, kiến nghị đảm bảo nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND.

Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp huyện Mê Linh - Ảnh 6.

Đ/c Nguyễn Thanh Liêm - Bí thư Huyện ủy phát biểu kết luận buổi làm việc

Căn cứ tình hình thực tiễn, HĐND các cấp xây dựng kế hoạch tổ chức phiên giải trình; nâng cao hiệu quả thực chất công tác giám sát, khảo sát, nhất là đối với các cơ quan tư pháp và công tác triển khai dự án đường Vành đai 4- Vùng Thủ đô. Tổ chức tốt các cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp. Thực hiện có hiệu quả, chất lượng, đúng quy định công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân; quan tâm, theo dõi, đôn đốc kết quả giải quyết theo quy định.

Đồng chí Nguyễn Thanh Liêm lưu ý, HĐND các cấp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về hoạt động của HĐND Huyện, xã, thị trấn; mở rộng các kênh tiếp nhận, đối thoại, trao đổi, giám sát giữa HĐND với cử tri và các cơ quan, đơn vị./.


Tuyền Nguyễn

Top