Đơn vị bầu cử số 4, xã Tráng Việt tổ chức cuộc bầu cử lại đại biểu HĐND cấp xã đảm bảo đúng luật, dân chủ, an toàn gắn với công tác phòng, chống dịch Covid-19

07/06/2021 | 18:00

Ngày 06/6/2021, Đơn vị bầu cử số 4, xã Tráng Việt, huyện Mê Linh đã tổ chức bầu cử lại đại biểu HĐND xã Tráng Việt.

Đồng chí Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội - phụ trách Đảng bộ huyện Mê Linh; đồng chí Đỗ Đình Hồng – Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Mê Linh dự lễ khai mạc và chỉ đạo cuộc bầu cử lại đại biểu HĐND xã Tráng Việt. Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo và thành viên Ủy ban bầu cử huyện được phân công; các đồng chí lãnh đạo xã Tráng Việt và 12 cử tri tại Đơn vị bầu cử số 4.

Toàn cảnh lễ khai mạc

Ngay sau lễ khai mạc, từ 07h00' đã có 60 cử tri thực hiện bỏ phiếu trong tổng số 1.260 cử tri của khu vực bỏ phiếu. Các cử tri tới bỏ phiếu đều thực hiện nghiêm túc nội quy phòng bỏ phiếu, nguyên tắc và thể lệ bỏ phiếu; các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đảm bảo đúng quy định. Sau thời gian khai mạc, Ủy ban bầu cử huyện chỉ đạo Tiểu ban Chỉ đạo, thông tin tuyên truyền tiếp tục thông tin, tuyên truyền lưu động trên địa bàn khu vực bỏ phiếu để vận động cử tri tiếp tục đi bỏ phiếu đầy đủ; Ủy ban bầu cử xã Tráng Việt cập nhật tình hình cử tri đi bỏ phiếu trên hệ thống loa truyền thanh của xã để cử tri biết, tiếp tục tham gia bỏ phiếu, đồng thời chỉ đạo Tổ bầu cử số 4 tập trung đôn đốc, vận động cử tri chưa tham gia bỏ phiếu đi bỏ phiếu, thực hiện đầy đủ quyền, nghĩa vụ.

Kết quả bầu cử lại đại biểu HĐND xã Tráng Việt tại Đơn vị bầu cử số 4, về số cử tri đi bầu là 1.245 cử tri trong tổng số 1.260 cử tri, đạt tỷ lệ 98,81%. Có 04 ứng cử viên đã trúng cử đại biểu HĐND xã Tráng Việt tại Đơn vị bầu cử số 4. Trong đó, ông Vũ Văn Hào số phiếu là 1.142, đạt tỷ lệ 90,30%; ông Vũ Ngọc Anh số phiếu là 925, đạt tỷ lệ 76,38%; ông Vũ Văn Kỳ số phiếu là 860, đạt tỷ lệ 71,0%; bà Bùi Thị Yến số phiếu là 800, đạt tỷ lệ 66,0%. Như vậy, tại Đơn vị bầu cử số 4, xã Tráng Việt đã bầu đủ 04 đại biểu, đảm bảo cơ cấu, thành phần theo quy định.

Cử tri tham gia bỏ phiếu

Công tác bầu cử lại đại biểu HĐND xã Tráng Việt tại Đơn vị bầu cử số 4 được sự chỉ đạo quyết liệt và sát của Ban Chỉ đạo, Ủy ban bầu cử huyện, sự vào cuộc tích cực của các tổ chức phụ trách bầu cử xã Tráng Việt, sự phối hợp chặt chẽ của Ủy ban MTTQ huyện, các ban ngành, Đoàn thể huyện; các cử tri đồng thuận, tích cực tham gia đi bầu cử, thực hiện đầy đủ quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm công dân của mình để cuộc bầu cử lại đảm bảo đúng luật, dân chủ, an toàn và nghiêm túc; tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội trong ngày bầu cử lại được đảm bảo; đặc biệt đơn vị đã thực hiện nghiêm các khuyến cáo của Bộ Y tế về phòng, chống dịch Covid-19 trong khu vực bầu cử.

Nhân viên y tế đo thân nhiệt cho cử tri trước khi vào khu vực bỏ phiếu
Cử tri thực hiện nghiêm quy định đảm bảo về công tác phòng chống dịch Covid-19

 

Ngô Hà

Top