BỘ MÁY TỔ CHỨC

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC HUYỆN ỦY ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC HUYỆN ỦY

Ban Tổ chức Huyện ủy Mê Linh

Ngày đăng 18/01/2019 | 10:33  | Lượt xem: 16779
Ban Tổ chức Huyện ủy

Ban Dân vận Huyện ủy Mê Linh

Ngày đăng 18/01/2019 | 10:34  | Lượt xem: 14175
Ban Dân vận Huyện ủy

Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Mê Linh

Ngày đăng 18/01/2019 | 10:34  | Lượt xem: 13745
Địa chỉ: Khu trung tâm hành chính huyện, thôn Đại Bái, xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội Điện thoại: 024.38172933 Email: ubktmelinh@gmail.com Lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Huyện...

Văn phòng Huyện ủy Mê Linh

Ngày đăng 18/01/2019 | 10:34  | Lượt xem: 17685
Văn phòng Huyện ủy

Ban Tuyên giáo Huyện ủy Mê Linh

Ngày đăng 12/10/2020 | 04:50  | Lượt xem: 161
Ban Tuyên giáo Huyện ủy Mê Linh

Trung tâm Chính trị huyện Mê Linh

Ngày đăng 12/10/2020 | 04:54  | Lượt xem: 162
Trung tâm Chính trị huyện Mê Linh