BỘ MÁY TỔ CHỨC

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC HUYỆN ỦY ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC HUYỆN ỦY

Ban Tổ chức Huyện ủy Mê Linh

Ngày đăng 18/01/2019 | 10:33  | Lượt xem: 16402
Ban Tổ chức Huyện ủy

Ban Tuyên giáo Huyện ủy Mê Linh

Ngày đăng 18/01/2019 | 10:33  | Lượt xem: 12879
Ban Tuyên giáo Huyện ủy

Ban Dân vận Huyện ủy Mê Linh

Ngày đăng 18/01/2019 | 10:34  | Lượt xem: 13963
Ban Dân vận Huyện ủy

Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Mê Linh

Ngày đăng 18/01/2019 | 10:34  | Lượt xem: 13391
Địa chỉ: Khu trung tâm hành chính huyện, thôn Đại Bái, xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội Điện thoại: 024.38172933 Email: ubktmelinh@gmail.com Lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Huyện...

Văn phòng Huyện ủy Mê Linh

Ngày đăng 18/01/2019 | 10:34  | Lượt xem: 17405
Văn phòng Huyện ủy

Trung tâm Chính trị huyện Mê Linh

Ngày đăng 18/01/2019 | 10:36  | Lượt xem: 17256
Trung tâm Chính trị huyện