BỘ MÁY TỔ CHỨC

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC HUYỆN ỦY ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC HUYỆN ỦY

Ban Tổ chức Huyện ủy Mê Linh

Ngày đăng 18/01/2019 | 10:33  | Lượt xem: 16195
Ban Tổ chức Huyện ủy Mê Linh Địa chỉ: Khu trung tâm hành chính huyện, thôn Đại Bái, xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội Điện thoại: 024.38172921 Email: btcmelinh@gmail.com ...

Ban Tuyên giáo Huyện ủy Mê Linh

Ngày đăng 18/01/2019 | 10:33  | Lượt xem: 12721
Địa chỉ: Khu trung tâm hành chính huyện, thôn Đại Bái, xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội Điện thoại: 024.38172924 Email: btgmelinh@gmail.com Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy: ...

Ban Dân vận Huyện ủy Mê Linh

Ngày đăng 18/01/2019 | 10:34  | Lượt xem: 13878
Địa chỉ: Khu trung tâm hành chính huyện, thôn Đại Bái, xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội Điện thoại: 024.38172932 Email: bdvmelinh@gmail.com Lãnh đạo Ban Dân vận Huyện ủy: ...

Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Mê Linh

Ngày đăng 18/01/2019 | 10:34  | Lượt xem: 13251
Địa chỉ: Khu trung tâm hành chính huyện, thôn Đại Bái, xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội Điện thoại: 024.38172933 Email: ubktmelinh@gmail.com Lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Huyện...

Văn phòng Huyện ủy Mê Linh

Ngày đăng 18/01/2019 | 10:34  | Lượt xem: 17247
Địa chỉ: Khu trung tâm hành chính huyện, thôn Đại Bái, xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội Điện thoại: 024.38172916 Email: vphumelinh@gmail.com Lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy: -...

Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Mê Linh

Ngày đăng 18/01/2019 | 10:36  | Lượt xem: 17141
Địa chỉ: Khu trung tâm hành chính huyện, thôn Đại Bái, xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội Điện thoại: 024.38172924 Email: ttbdct1@gmail.com Lãnh đạo Trung tâm: - Đ/c Nguyễn...