BỘ MÁY TỔ CHỨC

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC UBND HUYỆN ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC UBND HUYỆN

Hội chữ thập đỏ huyện Mê Linh

Ngày đăng 19/01/2019 | 05:15  | Lượt xem: 1771
Điạ chỉ liên hệ: Trụ sở của Trung tâm Dân số - KHHGĐ huyện Mê Linh, khu Trung tâm hành chính huyện, Xã Đại Thịnh- Huyện Mê Linh – TP.  Hà Nội. ...

Ban quản lý di tích đền thờ Hai Bà Trưng

Ngày đăng 19/01/2019 | 05:14  | Lượt xem: 4365
Ban Quản lý di tích đền thờ Hai Bà Trưng

Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao

Ngày đăng 19/01/2019 | 05:14  | Lượt xem: 3040
Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao

Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị

Ngày đăng 19/01/2019 | 05:14  | Lượt xem: 1869
Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng

Ngày đăng 19/01/2019 | 05:13  | Lượt xem: 2093
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng

Trung tâm Phát triển quỹ đất

Ngày đăng 19/01/2019 | 05:13  | Lượt xem: 2800
Trung tâm Phát triển quỹ đất

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên

Ngày đăng 19/01/2019 | 05:12  | Lượt xem: 594
1.Địa chỉ liên hệ: Trụ sở Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Mê Linh, khu Trung tâm hành chính huyện Mê Linh - xã Đại Thịnh, Huyện Mê...