Đồng chí Phạm Quí Tiên - Phó Chủ tịch HĐND Thành phố giám sát chuyên đề "Việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ" tại huyện Mê Linh

09/05/2024 | 17:33

Sáng 8/5/2024, Đoàn giám sát số 2 của HĐND thành phố Hà Nội đã có buổi giám sát chuyên đề về "Việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan Nhà nước thuộc thành phố Hà Nội" tại huyện Mê Linh. Đồng chí Phạm Quí Tiên - Phó Chủ tịch HĐND Thành phố chủ trì buổi giám sát.

Cùng dự buổi giám sát có các ban của HĐND Thành phố, đại diện một số sở, ngành liên quan của Thành phố.

Làm việc với đoàn, huyện Mê Linh có đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND Huyện; đồng chí Hoàng Anh Tuấn - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND Huyện; đồng chí Hoàng Văn Tân - Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Huyện; lãnh đạo HĐND, UBND Huyện; đại diện lãnh đạo một số phòng, ban chuyên môn thuộc Huyện; lãnh đạo UBND các xã, thị trấn;...

C:\Users\Admin\Desktop\tp.jpg

Đ/c Phó Chủ tịch UBND Huyện Lê Văn Khương báo cáo tại buổi giám sát.

Báo cáo tại buổi giám sát, đồng chí Lê Văn Khương - Phó Chủ tịch UBND Huyện cho biết, từ năm 2021 đến nay, UBND Huyện đã tổ chức kiểm tra công vụ 210 lượt đối với 20/20 phòng, ban, đơn vị thuộc UBND Huyện và 18/18 xã, thị trấn. Qua kiểm tra, hầu hết cơ quan, đơn vị đã thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính. Việc bố trí cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại các bộ phận của đơn vị đáp ứng yêu cầu về chuyên môn nghiệp vụ, phẩm chất, đạo đức và tinh thần trách nhiệm, tác phong, thái độ giao tiếp cởi mở, thân thiện, đúng quy chế văn hóa công sở.

Bộ phận "một cửa" của Huyện và "một cửa" các xã, thị trấn đã thực hiện niêm yết thủ tục hành chính bằng việc quét mã QR tạo thuận lợi cho người dân, tổ chức trong việc truy cập, nộp hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính. Trong 3 năm (2021, 2022, 2023) và 4 tháng đầu năm 2024, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Huyện và các xã, thị trấn đã tiếp nhận, giải quyết 233.250 hồ sơ, 100% các hồ sơ đều giải quyết đúng hạn và trước hạn.

UBND Huyện đã ban hành các quyết định phê duyệt phương án đơn giản hóa quy trình giải quyết công việc nội bộ (ngoài thủ tục hành chính), cắt giảm 26/46 quy trình nội bộ, đạt tỷ lệ 57%. 18/18 xã, thị trấn trên địa bàn Huyện đã ban hành quyết định phê duyệt phương án đơn giản hóa quy trình giải quyết công việc nội bộ... Năm 2023, chỉ số cải cách hành chính của Huyện đã tăng 10 bậc so với năm 2021, đứng thứ 13/30 quận, huyện toàn Thành phố. Công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo của công dân có những chuyển biến tích cực và dần đi vào nền nếp...

Đồng chí Phạm Quí Tiên - Phó Chủ tịch HĐND Thành phố giám sát chuyên đề "Việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ" tại huyện Mê Linh- Ảnh 2.

Đồng chí Hoàng Anh Tuấn - Chủ tịch UBND Huyện phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi giám sát, bên cạnh ghi nhận những kết quả tích cực của huyện Mê Linh trong thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, các thành viên đoàn giám sát cũng đề nghị Huyện làm rõ công tác phối hợp với các sở, ngành trong thực hiện các nhiệm vụ của Thành phố giao; công tác chỉ đạo, điều hành về cải cách hành chính; công tác chuyển đổi số; công tác điều động, luân chuyển cán bộ;…

Tại buổi làm việc, đồng chí Hoàng Anh Tuấn - Chủ tịch UBND Huyện đã báo cáo làm rõ thêm ý kiến của các thành viên đoàn giám sát, đồng thời đề xuất, kiến nghị HĐND, UBND Thành phố quan tâm đầu tư nâng cao chất lượng cơ sở vật chất, công nghệ thông tin, hệ thống phần mềm đối với các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn trên địa bàn Huyện. Triển khai Kế hoạch đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) tại UBND Huyện, UBND các xã, thị trấn; nghiên cứu cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) và thành phần hồ sơ giải quyết TTHC tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp khi đến giải quyết TTHC;...

Đồng chí Phạm Quí Tiên - Phó Chủ tịch HĐND Thành phố giám sát chuyên đề "Việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ" tại huyện Mê Linh- Ảnh 3.

Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên phát biểu kết luận tại buổi giám sát

Phát biểu kết luận buổi giám sát, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên khẳng định, huyện Mê Linh thời gian qua đã làm tốt việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ, 3 năm Huyện đạt lá cờ đầu của Thành phố.

Đồng chí cũng đề nghị Huyện bổ sung báo cáo, làm rõ những nguyên nhân, giải pháp trong thực hiện các vụ việc cụ thể, nhất là trong công tác triển khai thực hiện các dự án đầu tư công; giải quyết các kiến nghị của cử tri, đơn thư của công dân liên quan đến đất dịch vụ, dự án chậm tiến độ...

Để tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên cho rằng, trách nhiệm thuộc về sự chỉ đạo sâu sát của cấp ủy Đảng và sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ có hiệu quả giữa các tổ chức trong hệ thống chính trị. Vì thế, các cấp, các ngành cần xác định rõ chức trách, nhiệm vụ của từng đơn vị; quan tâm công tác luân chuyển cán bộ; xây dựng quy trình nội bộ phù hợp, cắt giảm những thủ tục hành chính không cần thiết để phục vụ tốt người dân và doanh nghiệp. Chú trọng hơn nữa đến xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số; định kỳ tổ chức sơ kết đánh giá thực hiện chương trình, đề án, kế hoạch để từ đó rút ra bài học kinh nghiệm để tổng kết thực tiễn.

Ngoài ra, Huyện cần tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát và hướng dẫn các cơ quan chuyên môn thực hiện công vụ; biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân thực hiện tốt và kiên quyết xử lý nghiêm các cá nhân, đơn vị vi phạm quy định./.


Nguyễn Thu

Top