Đường dây nóng

19/01/2022 | 14:30

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN MÊ LINH - TP. HÀ NỘI

STT

Phòng ban/Đơn vị

Số điện thoại

1

Tiếp nhận phản ánh kiến nghị, phản ánh về giải quyết thủ tục

024.352.52.888

2

Tiếp nhận kiến nghị, phản ánh khác

024.381.73.179

Top