Mê Linh: Bế giảng và trao Giấy chứng nhận lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho học sinh xuất sắc khối trung học phổ thông năm 2023

Một tuần sau Lễ khai giảng, ngày 17/7/2023 đã diễn ra Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 62 học sinh xuất sắc các trường Trung học phổ thông, Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên trên địa bàn huyện Mê Linh. Đồng chí Nguyễn Thanh Liêm - Bí thư Huyện ủy dự, trao Giấy chứng nhận cho các học viên.

Đ/c Nguyễn Thanh Liêm - Bí thư Huyện ủy trao Giấy chứng nhận cho các học viên.

Đ/c Nguyễn Thanh Liêm - Bí thư Huyện ủy trao Giấy chứng nhận cho các học viên.

Đ/c Nguyễn Thanh Liêm - Bí thư Huyện ủy trao Giấy chứng nhận cho các học viên.

Đ/c Nguyễn Thanh Liêm - Bí thư Huyện ủy trao Giấy chứng nhận cho các học viên.

Đ/c Nguyễn Thanh Liêm - Bí thư Huyện ủy trao Giấy chứng nhận cho các học viên.

Đ/c Nguyễn Thanh Liêm - Bí thư Huyện ủy trao Giấy chứng nhận cho các học viên.

Đ/c Lỗ Xuân Hòa - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy tra Giấy chứng nhận cho các học viên.

Đ/c Lỗ Xuân Hòa - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy tra Giấy chứng nhận cho các học viên.

Đ/c Đào Mạnh Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị Huyện trao Giấy chứng nhận cho các học viên.

Đ/c Đào Mạnh Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị Huyện trao Giấy chứng nhận cho các học viên.

Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Hà - Huyện ủy viên, Chánh Văn phòng Huyện ủy trao Giấy chứng nhận cho các học viên.

Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Hà - Huyện ủy viên, Chánh Văn phòng Huyện ủy trao Giấy chứng nhận cho các học viên.

Đ/c Nguyễn Văn Hậu - Huyện ủy viên, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện trao Giấy chứng nhận cho các học viên.

Đ/c Nguyễn Văn Hậu - Huyện ủy viên, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện trao Giấy chứng nhận cho các học viên.

Các đồng chí lãnh đạo Huyện cùng học viên lớp bồi dưỡng.

Các đồng chí lãnh đạo Huyện cùng học viên lớp bồi dưỡng.

Top