Hồ sơ đấu giá quyền sử dụng đất thuộc khu đất nhỏ lẻ, xen kẹt tại tổ dân phố số 2, thị trấn Chi Đông, huyện Mê Linh, TP. Hà Nội

27/07/2022 | 12:12

Chi tiết nội dung Hồ sơ đấu giá quyền sử dụng đất thuộc khu đất nhỏ lẻ, xen kẹt tại tổ dân phố số 2, thị trấn Chi Đông, huyện Mê Linh, TP. Hà Nội

Xem chi tiết 

Top