Hồ sơ mời thầu đấu giá Quyền sử dụng đất đối với 07 thửa đất tại điểm X2, thôn Yên Vinh, xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh

25/10/2022 | 15:18

Thông báo mời tham gia đấu giá Quyền sử dụng 13 thửa đất (ký hiệu từ 17 đến 29) tại điểm X1; 07 thửa đất tại điểm X2, thôn Yên Vinh, xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội

Xem chi tiết Thông báo 

Top