HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Nghị quyết về Chương trình giám sát của HĐND huyện Mê Linh năm 2020
Ngày đăng 19/12/2019 | 13:30  | Lượt xem: 67

Ngày 18/12/2019, HĐND huyện Mê Linh đã ban hành Nghị quyết số 19/NQ-HĐND về Chương trình giám sát của HĐND huyện Mê Linh năm 2020

Bấm vào đây để xem chi tiết nội dung Nghị quyết./.