HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Nghị quyết về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ trong năm 2020 của HĐND huyện Mê Linh khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021
Ngày đăng 19/12/2019 | 14:00  | Lượt xem: 47

Ngày 18/12/2019, HĐND huyện Mê Linh đã ban hành Nghị quyết số 20/NQ-HĐND về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ trong năm 2020 của HĐND huyện Mê Linh khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021

Bấm vào đây để xem chi tiết nội dung Nghị quyết./.