HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Nghị quyết về việc điều chỉnh một số nội dung trong Đề án "Nâng cao hiệu quả thoát nghèo bền vững trên địa bàn huyện Mê Linh giai đoạn 2019-2020"
Ngày đăng 19/12/2019 | 12:00  | Lượt xem: 21

Ngày 18/12/2019, HĐND huyện Mê Linh đã ban hành Nghị quyết số 16/NQ-HĐND về việc điều chỉnh một số nội dung trong Đề án "Nâng cao hiệu quả thoát nghèo bền vững trên địa bàn huyện Mê Linh giai đoạn 2019-2020"

Bấm vào đây để xem chi tiết nội dung Nghị quyết./.